همه‌ی خبرهای امروز
 • آیت االله سید رحیم توکل امروز ۱۲:۵۸

  قداست اماکن مذهبی باید حفظ شود

  آیت الله سید رحیم توکل

  کنســرت و نوازندگی عمومی در هر نقطه ای از کشور اگر هنجارشکن باشد، نه تنها گناه است؛ بلکه توسعه و ترویج فسق و فجور می باشد؛ اما درمکان هایی نظیر مشــهد مقدس و قم قطعاً حرمت شکنی نسبت به ائمه اطهار(علیهم السلام) است و گناه آن به مراتب بالاتر است.

 • حجت الاسلام عالی ۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۰:۳۲

  بایسته های ورود به ماه خدا

  حجت الاسلام والمسلمین عالی

  برای انجام هر عمل عبادی، روح و نیت آن عمل تعیین کننده اســت، یعنی اگــر نیت خالصانه نباشــد، بی گمان نتیجه ارزشمندی دستگیر نمی شود، بنابراین برای ورود به ماه میهمانی خدا پیش از همه نیت مهم است؛ بدان معنا که با تمام وجود و با نیت خالص به ماه وارد شویم.

 • رسولی ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۱:۰۹

  ۱۶ میلیون مطالبه گر

  امیرابراهیم رسولی

  رئیــس دولت دوازدهــم در حالی انتخاب شــد که ۱۶ میلیون رأی با اندیشــه هایــی متعالی رقیب وی هســتند. ۱۶ میلیون رأیی که مخالف وضع موجود بوده و امروز حسن روحانی باید به عنوان رئیس جمهور همه مردم پاسخگوی آنان باشد.

 • محسن مهدیان ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۱:۳۳

  نسبت دولت با ۱۶ میلیون منتقد

  محسن مهدیان

  در انتخابات اخیر غبار از حقایق بیش از پیش برداشــته شد و ارتقای سطح آگاهی و مطالبۀ عمومی مردم از دولتمردان موجب خواهد شد دولت این بار نگران مطالبه و محاکمۀ ملت ناظر و هوشیار باشد. دولت آقای روحانی با جبهه انتقادی سرسختی روبه روســت. این جریان انتقادی برای اولین بار اســت که چنین پرقدرت شکل می گیرد.

 • شمسایی ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۰:۴۲

  قدرت مردم، پشتوانه دولت

  ایمان شمسایی

  مردم به عنــوان ســرمایه اجتماعی برای تغییر و تحول وضع موجود و یا تثبیت آن، مؤثرترین پشتوانه به حساب می آیند و هر چه جمعیت بیشــتری پشت سر منتخب مردم باشد، قدرتش برای رسیدن به مقصود بیشتر اســت. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که دو رقیب اصلی، بدنــه اصلی قدرتمندی را در اختیار دارند.

 • رضا سیفی ۱۳۹۶-۰۲-۳۰ ۱۳:۰۶

  پیام ۲۹ اردیبهشت

  رضا سیفی

  نقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی بار دیگر شاهد خیزش مردم و شور انتخاباتی در تمام استان ها، شهرها و روستاهای کشور بود. در واقع ۲۹ اردیبهشت صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که موجب افزایش «عزت ملت» و «قدرت ملی» جمهوری اسلامی ایران شدند.

 • رضا سیفی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۸

  تجلی ایثار و عقلانیت در جبهه انقلاب

  رضا سیفی

  فــارغ از فضای انتخاباتی کشــور که هر چه به روز سرنوشــت ساز بیســت و نهم اردیبهشت ماه، نزدیکتر می شویم تنور آن داغ تر میشود، روز گذشــته اتفاق بســیار مبارکی در اردوگاه اصولگرایان افتاد. تجلی ایثار و عقلانیــت گام بزرگی برای جبهه انقلاب در مســیر پیروزی و غلبــه بر گفتمان اشــرافی گری بود که با اقدام بموقع و سنجیده یکی از نامزدهای اصلی این جبهه رخ داد.

 • عبدالملکی ۱۳۹۶-۰۲-۲۵ ۱۱:۴۲

  استفاده ابزاری دولت یازدهم از موضوع تحریم ها

  دکتر حجت الله عبدالملکی

  در حالی که کشــورهای خارجی و دولتمردانشان اعتراف کرده اند که تحریم ها قدرت فلج کردن مردم ایران را ندارنــد، اما دولت یازدهم از همان روزهای ابتدایــی عمر خود بر نقش ســازنده تحریم ها در معیشت و سفره مردم اصرار و تأکید ورزید و هرگونه مسئله ای دیگر در کشور را به آن مرتبط ساخت.

 • مالک شریعتی ۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۱۰:۴۳

  رأی به کدام گفتمان

  محرومیت زدایی یا اشرافی گری؟

  مالک شریعتی

  مردم در انتخابات ریاست جمهوری با دو گفتمان دفاع از محرومان و کاســبی اشرافی گران مواجه هستند. به طوری که گفتمان اول به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال جوانــان و منویات رهبر معظم انقلاب اســت و گفتمان دیگر به دنبال اقتصاد مناسبتی، رانت و کاسبی است یعنی هر موقع فضای سیاسی اقتضا کرد مســائل اقتصادی را در رأس توجه خود قرار می دهد.

 • محسن مهدیان ۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۲:۲۹

  انتحار سیاسی با رقیب هراسی

  محسن مهدیان

  رقیب هراسی در انتخابات ایران پیشینه ای طولانی دارد و همیشــه نیز از ســوی یک حزب و گــروه خــاص ایــن تاکتیک در انتخابات مختلف بخصوص انتخابات ریاست جمهوری دنبال شده اســت.

 • محمدخانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۲-۱۹ ۱۱:۵۰

  رویکرد التماسی دولت در مسائل بین الملل

  عبدالمطهر محمدخانی

  نگاه به دنیای پیرامــون و نظام بین الملل بر دو مبنا استوار است، در نگاه اول که از اهداف اصلی انقلاب بوده اســت، مبنــای قدرت بر محوریت خدا و مردم اســتوار بوده و بر اساس اهداف متعالی شکل می گیرد، اما در نگاه دوم به بهانه واقع گرایی و پذیرفتن واقعیات دنیا تمام تصمیمات بر مبنای اراده و تحلیل قدرت های بزرگ شکل می گیرد.

 • رضا شیران ۱۳۹۶-۰۲-۱۸ ۱۲:۰۲

  توجه عاقلانه نداشتن، حوزه جوانان را دچار مشکل کرده است

  رضا شیران خراسانی

  منابع انسانی و در رأس آن ها جوانان، به منزله ســتون فقرات یک جامعه، نقش به سزایی در توســعه و پیشرفت یک کشــور ایفا می کنند؛ زیــرا زمینه های متعــدد الگوپذیری و انتخاب مسیرهای مختلف پیشرفت و تعالی در دوران جوانی و توسط جوانان شکل می گیرد. بنابراین مســئولانی که با حوزه جوانان و امور مرتبط با آن ها نقش آفرینی می کنند، رسالت سنگینی بر دوش دارند.

 • کوشکی ۱۳۹۶-۰۲-۱۷ ۱۲:۲۶

  آیت الله شیخ عیسی قاسم متعلق به همه جهان اسلام است

  محمد صادق کوشکی

  آیت الله عیسی قاســم که از او به عنوان پدر معنوی بحرین نیز یاد می شود، جایگاه ای ویژه در میان مراجع و حوزه های دینی جهان اسلام دارد. آیت االله شیخ عیسی متعلق به مردم بحرین نیست، بلکه وی عالم بزرگ دینی و متعلق به همه مسلمانان و جهان اسلام است.

 • عل نادری ۱۳۹۶-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۹

  دوره حرف درمانی به اتمام رسیده است

  علی نادری

  دوره انتخابات ریاســت جمهوری، بهار حرف زدن و ارائــه برنامه چهار ســاله کار و تلاش برای تعالی و پیشــرفت کشور است و مردم از بین ســخنان و شعارهای ارائه شده به سلیقه و اولویت های جامعه، شخص اصلح را انتخاب می کنند.

 • زینلی ۱۳۹۶-۰۲-۱۳ ۱۱:۲۵

  مصیبتی فراتر از نرخ بیکاری

  مسعود زینلی

  بی تردید یکی از معضلات فراگیر اقتصادی کشــور بالا بودن نرخ بیکاری است. موضوع بیکاری زمانی دردناک تر می شود که بدانیم عمده جمعیت بیکار، جوانان دانش آموخته دانشگاهی اند که جامعه نیازی به تخصص ها و مهارت های آنان ندارد

 • رسولی ۱۳۹۶-۰۲-۱۱ ۱۲:۲۴

  پایان جنگ هراسی برای رأی

  امیرابراهیم رسولی

  جنگ هراسی برای کســب رأی، پروژه ای بود که یک جناح سیاسی از طریق آن سعی داشت خود را منادی صلح و طرف مقابل را بهانــه جنگ بخواند که بــا عنایت الهی و با سخنان رهبری انقلاب، نقش برآب شد.

 • نقوی حسینی ۱۳۹۶-۰۲-۰۹ ۱۲:۵۸

  باج گیری ترامپ از کشورهای دوست

  سید حسین نقوی حسینی

  ترامــپ محصــول بحران هــای داخلــی آمریکاست. زیرا آمریکا به لحاظ بحران های اقتصــادی، فرهنگی و طبقــات اجتماعی شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذراند و همین بحران ها سبب شد که فردی مانند ترامپ رئیس جمهور شود. زیرا آمریکایی ها بر این عقیده هســتند که سیاست مداران گذشته این کشور سبب خســارات زیادی برای آمریکا شــده اند .

 • محسن مهدیان ۱۳۹۶-۰۲-۰۷ ۱۲:۱۲

  امضای چه کسی پای بلند مرتبه سازی است

  محسن مهدیان

  مدل سیاســت ورزی تکنوکرات ها در شفاف نبودن اســت. تا وقتی شــفافیت نباشــد در قدرت حضور دارنــد و به محض تنویر فضای اجتماعی به شــدت متضرر می شــوند، برای همین مهم ترین دغدغه این جریان حفظ وضع موجود و تداوم جهل عمومی از طریق مبارزه با شفافیت و رسانه ها- که مأموریت اصلی آن ها شفاف سازی است- می باشد.

 • رضا شیران ۱۳۹۶-۰۲-۰۶ ۱۴:۲۶

  یادداشت روزنامه قدس

  وقتی تمرکز بر بیرون از مرزها باشد

  رضا شیران خراسانی

  متأسفانه تمامی تمرکز کابینه دولت به موضوع برجام و نگاه به بیرون معطوف شــده بود و همین ســبب بی توجهی به ظرفیت ها، استعدادها و منابع خدادادی داخل کشور شد و مشــکلات اقتصادی و معیشتی جامعه را با سرعت فزاینده ای افزایش داد.

 • علی نادری ۱۳۹۶-۰۲-۰۲ ۱۳:۱۵

  یادداشت روزنامه قدس

  باید جوان های عاشق خدمت به مردم را وارد کار کرد

  علی نادری

  اید فکری کرد، باید جوان های عاشق خدمت به مردم را وارد کار کرد، شاید جبران این نگاه ریاستی وملوکانه را زودتر و سریع تر برای کشور انجام دهند.

 • پژمانفر ۱۳۹۶-۰۱-۳۱ ۱۰:۱۲

  یادداشت روزنامه قدس

  دولت در مسیر گفتمان انقلابی کشور انحراف ایجاد کرد

  نصرالله پژمانفر

  دولت مسئله اساسی مردم را که معیشت و اشتغال است، رها کرده و زمان خود را درگیر افتتاح پروژه های نیمه تمام کرده اســت تا برای خود امتیازهای انتخاباتی جمع کند و آرای از دست رفته را به سبد برگرداند.

 • سینا واحد ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۶:۵۱

  قرن بیستم اولین تولد داعش

  سینا واحد

  انفجاری شدید، اما بی صدا و بی موج! انفجاری پر از کشــتار، اما دوســت داشتنی و بدون خون و خونریزی! انفجاری ســیاه و بی رحم! اما، بــدون هیچ موج انفجار و دود غلیظی که نظر و نگاه خبرنگاران یا عکاســان و یا کنجکاوان جامعه آزاد غربی را، به خود معطوف نماید.

 • محمدخانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ ۱۰:۱۲

  یادداشت روزنامه قدس

  عملکرد دولت دلیل حضور گسترده مردم در ثبت نام ها

  عبدالمطهر محمدخانی

  این نوع از حضور یک نوع رفتار اعتراضی است زیرا می خواهند با این حرکت نشان دهند که ما با دولتی مواجه هســتیم که نه تنها عزم جدی بر حل مشــکلات مردم نــدارد بلکه حتی توانایــی آن را نیز نــدارد و اصلاً اهمیتی به مشکلات کشــور نمی دهد.

 • کوشکی ۱۳۹۶-۰۱-۲۶ ۱۲:۵۵

  یادداشت روزنامه

  تنش های آمریکا و کره شمالی جنبه تبلیغاتی دارد

  محمد صادق کوشکی

  در شرایط کنونی از مسئولان کشور نیز انتظار می رود تمرکز کامل بر عملکرد دشمن نداشته باشند، بلکه با موضع قوی ترو با اقتــدار و اعتقاد به نگاه درونی بیشتر سعی کنند از طرف های مقابل امتیازات بیشتری بگیرند.

 • محسن مهدیان ۱۳۹۶-۰۱-۲۴ ۱۲:۰۳

  یادداشت روزنامه قدس

  ۴ مؤلفه یک شعار تاریخی

  محسن مهدیان

  شعار «ما می توانیم» بدون شک شعار تاریخی انقلاب اسلامی است. اساساً این شعار محوری ترین شعار عصر خمینی(ره) در حوزه عمل است. این شعار را باید در کنار نه شرقی و نه غربی تحلیل کرد. این شــعار را باید در کنار شعار استقلال سیاســی - اقتصادی مورد توجه قرار داد.

 • محمدصادق کوشکی ۱۳۹۶-۰۱-۲۳ ۱۰:۴۷

  یادداشت روزنامه قدس

  ژست ضد روسی ترامپ

  دکتر محمدصادق کوشکی*

  با توجه به اینکه ترامپ در جریان انتخابات آمریکا متهم به روابط دوستانه عمیق با روس ها شده بود، بعید نیست که ژست جدید ترامپ علیه روسیه و دولت پوتین بیشتر اقدامی مقطعی است که از آن تهمت خودش را مبرا کند و حمله اخیر آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه نیز با همین کارکرد انجام شده است.

 • رویوران.jpg ۱۳۹۶-۰۱-۱۹ ۱۰:۳۰

  یادداشت روزنامه قدس

  آمریکا جرئت ورود به جنگ با سوریه را ندارد

  حسین رویوران

  اینکه آمریکا با ۵۹ موشــک به پایگاه هوایی شعیرات که دومین پایگاه هوایی ســوریه است، حمله کرده است نمی تواند نشان دهنده آغاز یک جنگ از سوی آمریکا علیه دولت ســوریه باشــد، زیرا آمریکا جرئــت ورود به یک جنگ را ندارد و در داخل این کشور بسیاری از مردم نسبت به این موضوع به صورت جدی معترض هستند.

 • معتضد ۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۱:۰۰

  یادداشت‌های ساعت ۲۵

  به حق حرف های نشنیده، دروغ های شاخدار!

  خسرو معتضد

  آقای سید حسین نقوی حسینی گفته است وزیری که ۱۳۱ شرکت دارد بیکاری ۵ میلیون جوان را درک نمی‌کند. فردی که ساعت سه بعدازظهر به خانه ۲ هزار متری خود می‌آید و بعد از استخر و سونا، ماساژور مخصوص او را ماساژ می‌دهد و پس از آن کباب بره می‌خورد مطمئن باشید که مرد مقابله با آمریکا نیست

 • شمسایی ۱۳۹۶-۰۱-۱۴ ۰۹:۳۱

  سرمقاله روزنامه قدس

  مخاطب سخنان رهبری که بود؟

  ایمان شمسایی

  سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی همه ســاله تکلیف و حجت را برای مسئولان و کارگزاران نظام روشن می کند که چه باید بکنند و اولویت های ســال چیست. هر ساله رهبر معظم انقلاب در اول فروردین با تشریح مســائل جاری کشور، مشکلات و آســیب های پیش روی نظام را برمی شمرند و خاطرنشــان می کنند که چرا این نام برای سال انتخاب شــده است.

 • محمدخانی - کراپ‌شده ۱۳۹۵-۱۲-۲۸ ۱۰:۵۷

  سخنرانی رهبرانقلاب درحرم رضوی محک قضاوت مردم درباره دولت

  عبدالمطهر محمدخانی

  رهبر انقلاب در همه سال های اخیر شعارهای اقتصادی برای ســال برگزیده اند و در ســخنرانی نوروزی حرم رضوی بخش قابل توجهی را به برنامه ها و اهداف اقتصادی اختصاص داده اند. آیا دولت یازدهم و رئیس جمهور محترم نمره مناسبی از مردم در این زمینه دریافت خواهند کرد؟