همه‌ی خبرهای امروز
 • دکتر سید یاسر جبرائیلی ۱۳۹۶-۰۵-۲۸ ۰۹:۳۰

  جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت

  سید یاسر جبرائیلی

  مشهور اســت که در جریان تدوین یکی از برنامه های پنج ســاله توســعه، با فاصله ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاســت های کلی، دولت وقت لایحه برنامه پنج ســاله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه پرسیده شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلاً تدوین شــده بود

 • سرلشکر باقری ۱۳۹۶-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۵

  روابط نظامی و امنیتی ایران و ترکیه؛ از رقابت تا همکاری

  مجتبی جنتیان

   سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه از زاویه های گوناگون دارای اهمیت است و یک نقطه عطف در روابط دو کشور به شمار می آید. صرف نظر از ســطح و ترکیب هیئت نظامی ایرانی که پــس از پیروزی انقلاب اســلامی کم نظیــر اســت

 • امیرابراهیم رسولی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ ۱۰:۱۶

  کابینه خاکستری

  امیر ابراهیم رسولی

  اکنون که مجلس شورای اسلامی درحال سبک و ســنگین کردن ِ وزیران پیشــنهادی رئیس جمهور است، به نظر می رسد بهتر می توان وزن و ترکیب احتمالی کابینه دوازدهم را تحلیل و ارزیابی کرد.

 • محمد صادق کوشکی ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۴۰

  گام با صلابت مجلس در رویارویی با ماجراجویی های آمریکا

  محمد صادق کوشکی

  ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷــﻴﻮ ﻩﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺍﻓﻜﻨﻰ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻓﻀﺎﻯ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘ ﻪﺍﻯ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣ ﻰﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ، ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻭ ﺑﻰ ﻭﺍﻛﻨﺸﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻘ ﺾﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮ ﻯﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﺥ ﺳــﻔﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪ.

 • محمد قاضی زاده ۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۰:۳۴

  از جنس پیام روشن کربلا

  محمد قاضی زاده

   شــهادت مظلومانه محسن حججی را همه شنیدند. تصویر اســارت و شهادتش را نیز همه دیدند و خیلی ها گریستند. چند سالی اســت همه ما عادت کرده ایــم هر از چند گاهی خبر، تصویر یا قطعه فیلمی از شهادت جوانان دلیر این مرز و بوم که برای حراست از کیان دین و کشــور و حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام، فرسنگ ها دورتر از خاک وطن به خاک و خون غلتیدند را ببینیم و از نبودشان حسرت بخوریم و از وجودشان به خود ببالیم.

 • مالک شریعتی ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۰:۱۵

  ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ

  مالک شریعتی

  بــﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺎ ﻡﻫﺎﻯ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛــﺮﺩ، ﻣﻬ ﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔــﻪ ﺩﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ، ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 • کوشکی ۱۳۹۶-۰۵-۱۷ ۱۰:۳۴

  انفعال در برابر تکرار توهم قرن نوزدهم اروپایی ها

  محمد صادق کوشکی

  ارزیابی وضعیــت کنونی کشــور در حوزه سیاست خارجی نشــان می دهد، در آینده نیــز باید منتظر رفتارهــای مداخله جویانه اروپایی ها در امور داخلی کشور باشیم.

 • سیداحسان قاضی زاده هاشمی ۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۹:۳۶

  ریشه ها ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻠﻔﻰ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭ

  دکتر احسان قاضی زاده

  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪ ﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ، ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ، ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴــﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ.

 • امیرابراهیم رسولی ۱۳۹۶-۰۵-۱۲ ۰۹:۴۴

  ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍولویت ها و عبرت ها

  دکتر امیرابراهیم رسولی

  ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻒ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ میﺑﺎﻳﺴــﺖ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﺭﺃﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻓﺮﺍﺟﻨﺎﺣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ. ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻓﺮﺍﺟﻨﺎﺣﻰ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻘﺶ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺗﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺣﺰﺑﻰ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

 • برجام ۱۳۹۶-۰۵-۱۱ ۱۱:۳۵

  خلأ قانونی درباره نقض برجام در کشور وجود ندارد

  محمد علی مسعودی

  برجام بر مســئله تحریم ها اثر گذار بود ولی این تأثیرگذاری را می توان محدود و جزئی، مشخص و انتخاب شده دانست.

 • محمد مهدی رحیمی ۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۱۰:۲۸

  موسم حج هنگامه تقابل اسلام آمریکایی و اسلام انقلابی

  محمد مهدی رحیمی

  وقتی موضوعی نظیر حج یک فریضه اجتماعی تلقی شود طبیعتاً توقعی که از حجاج می رود و کارکردی که برای آنها در موسم حج تعریف می شود نیز متفاوت با تعریف اسلام آمریکایی از این فریضه و مناسک آن خواهد بود. بنابراین اگر حج را در جایگاه حقیقی خود و در بستر زمانه کنونی تحلیل و بررسی کنیم، سه کارکرد و رویکرد در خصوص آن باید مورد توجه قرار گیرد.

 • تحریم های جدیدی علیه ایران ۱۳۹۶-۰۵-۰۵ ۱۱:۱۳

  ﺗﺤﺮیمﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺟﺎﻡ

  محمدعلی مسعودی

  ﻃﻰ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﺪﻥ ﺑﺮﺟــﺎﻡ ﻣ ﻰﮔﺬﺭﺩ، ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺤﺮﻳ ﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻩﻫﺎﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺗﺮﻯ ﺗﺤﺮﻳ ﻢﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ می ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺗﺤﺮﻳ ﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣ ﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺷــﺪﺕ ﺁ ﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣ ﻰﺷﻮﺩ.

 • صادق کوشکی ۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۱۳:۴۸

  وحشت دولتمردان از تحریم عامل تشدید تحریم ها

  محمد صادق کوشکی

  بعد از برجام همه سیاســتمداران آمریکا به این نتیجه رسیدند که مفیدترین و کم هزینه ترین روش برای تسلیم کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تجربه ای به نام برجام، افزایش تحریم هاست.

 • حسن حسينى شاهرودى ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۰:۳۳

  ضرورت تحول در تیم اقتصادی دولت

  سید حسن حسینی شاهرودی

  انتخاب تیم اقتصــادی در دولت دوازدهم یکی از مهم ترین دغدغه های مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است، زیرا ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم سدی بر ســر راه برنامه های دولــت در زمینه حل مشکلات اقتصادی بود.

 • انتخابات ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۴:۰۳

  شیرینیِ کار مشترک را با تحلیل‌ها و داده‌های غلط تلخ نکنیم

  *مجتبی توانگر

  حضوررئیسی در انتخابات و سپس کناره‌گیری قالیباف، تمنای چندین ساله مزبور در وحدت و همدلی و عمل مشترک، بدون سایش، فرسایش و دور شدن سایه شوم نزاع و فشل از جبهه انقلاب را محقق کرد.

 • حجت الاسلام ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۷:۳۵

  حجت‌الاسلام خسروپناه:

  آیا دیدار آیت‌الله رئیسی با «تتلو» به سکولار شدن روحانیت تفسیر می‌شود

  یک انسان گنهکار چند بار باید بگوید توبه کرده و از گذشته خود پشیمان شده است تا سکولارها توبه او را بپذیرند؟ خدا رحم کرد که این افراد قسیم الجنه و النار نیستند. اشکالی دارد یک عالم دینی و سیاسی با یک خواننده زیرزمینی توبه کار جلسه‌ای داشته باشد و از ترانه امام رضای او به نیکی یاد کند؟!

 • قوه قضاییه ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۴:۳۲

  استقلال و قاطعیت قضائی حافظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

  قائم شریعتی

  آنچه در این میان می تواند موجب آرامش خاطر مردم و ضامن حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و گم نشدن اصل ماجرا باشد برخورد قاطع و بدون اغماض و سریع قوه قضائیه با فساد در هر سطح و جایگاه و وابسته به هر فردی است.

 • برجام ۱۳۹۶-۰۴-۲۵ ۱۱:۰۰

  ضعف ذاتی برجام مانع لغو تحریم ها

  محمد علی مسعودی

  نزدیک به دو ســال از نهایی شــدن برجام و حدود یک ســال و نیم از اجرایی شــدن برجــام می گذرد. تا قبل از اجرایی شــدن برجام تصــور و تلقی این بــود که برجام تمام تحریم های اقتصــادی که علیه ایران در ســال های گذشته وضع شــده است، برخواهد داشــت و منجر بــه از بین رفتن نظام و ســاختار تحریم ها خواهد شــد.

 • رضا شیران خراسانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۴-۲۰ ۰۹:۵۶

  تضادهای رفتاری مسئولان سبب کاهش اعتماد مردم می شود

  رضا شیران خراسانی

  ۳ روز از انتخاب دکتــر روحانی به عنوان رئیس دولــت دوازدهم می گــذرد، اما انگار شــخص رئیس جمهور و اعضای کابینه به دلیل سفرهای اســتانی پی در پی و افتتاح پروژه های دولتی و بعضاً نیمه تمام در چند روز منتهی به انتخابات۲۹ اردیبهشــت، آن چنان خسته شده اند که سفرهای استانی را به فراموشی سپرده اند و افتتاح پروژه ها را به مناسبت های دیگری موکول کرده اند!

 • رویوران ۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۰۹:۳۷

  ایران لنگرگاه ثبات و آرامش خاورمیانه

  حسین رویوران

  از ابتدای شــکل گیری تنش ریاض با دوحه قابل پیش بینی بود که قطری ها تن به شروط ســعودی ها نخواهند داد و در این مســیر اگر لازم باشد، قطر برای حفظ استقلال و حیثیت خود هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد و با راهبرد صبــر و مقاومت تلاش خواهد کرد، شرایط کشــنده اولیه را که توسط سعودی ها اعمال شده بود، تعدیل کند.

 • یوسف پور ۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۰:۳۱

  امنیت ایران قابل معامله نیست

  محمود یوسف پور

  امنیت ایران اســلامی خدشــه بردار نیست همان طور که جمهوری اســلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اســلامی بــر این اصل ثابت تأکید کرده و اجازه نداده هیچ کس با امنیت کشورش بازی کند.

 • بصیری ۱۳۹۶-۰۴-۱۴ ۱۰:۰۹

  دولت در موضوع حج شانه خالی نکند

  مسعود بصیری

  ســخنگوی محترم دولت دیروز در پاســخ به پرســش خبرنگاران درباره مراســم حج امســال، انجام آن را تصمیم نظام دانسته و گفته است: مردم متوجه باشند، اعزام زائران به حج تصمیم دولت نیست و تصمیم نظام است. ایشــان البته از امضای خواسته های ایران توسط طرف سعودی خبر داده و گفته است که البته امسال باید دقت بیشتری کنیم و مــواردی که آن ها پذیرفتند را چک کنیم. سلامت، احترام و امنیت زائران برای ما بسیار مهم است.

 • جواد کریمی قدوسی ۱۳۹۶-۰۴-۱۲ ۰۹:۳۸

  حفظ اقتدار دستگاه قضا

  جواد کریمی قدوسی

  قوه قضائیه از مهم ترین ارکان نظام اســلامی اســت که کارآمــدی یا ناکارآمــدی آن، تأثیر مستقیمی بر ســایر ارکان نظام دارد. ۳۹ سال است که قوه قضائیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی مشغول کار و فعالیت است و بزرگان این نظام از شهید بهشتی تا آیت االله آملی لاریجانی در مصدر امور این قوه به مردم خدمت رســانی خالصانه داشته اند.

 • شیخ الاسلام - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۴-۱۱ ۱۰:۳۱

  هماهنگی مرجعیت و بسیج مردمی رمز آزادی موصل

  حسین شیخ الاسلام

 • یامین پور - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۴-۱۰ ۱۱:۰۶

  تفکری که نفاق فکری دارد

  وحید یامین پور

  تمدن غــرب، انقلاب اســلامی را رقیب خودش می داند، یعنی حتی اگر از طرف انقلاب اســلامی هیچ حرکتی هم ســر نزند، صرف وجود داشــتن ایــن تفکر و این عقلانیت برای تفکر و عقلانیت غربی خطرناک محسوب می شود.

 • خاتمی ۱۳۹۶-۰۴-۰۸ ۱۱:۳۰

  آیت‌الله ‌ ‌خاتمی:

  برخی حتی تحمل نقد ۲۰۳۰ را هم ندارند/ هر نقدی را هتک نامیدن به معنای بستن نام انتقاد است

  امام جمعه موقت تهران گفت: باید علاوه بر اینکه در راستای تقویت قوا قدم بر می‌داریم، در نقد را باز بگذاریم چرا که نقد به یک سپاهی نقد سپاه و نقد به یک نماینده مجلس نقد مجلس شورای اسلامی نیست.

 • محمدی ۱۳۹۶-۰۴-۰۸ ۱۰:۲۶

  می‌خواهند کشور را به هم بریزند

  نگاهی به رفتار یک ماه گذشته شخص رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبانی که تازگی‌ها می‌گویند اعتدالی شده‌اند، نشانه‌های واضح و نگران‌کننده‌ای در خود دارد.

 • قنبریان ۱۳۹۶-۰۴-۰۵ ۱۳:۲۱

  "بنی صدریسم" و "بنی صدریزاسیون" این روزها!

  منظور از "بنی صدریسم": خُلق و خو و روشهای بنی صدری است. ومنظور از "بنی صدریزاسیون": فرآیند و فعالیت هایی است که به بنی صدر سازی و کشاندن بعضی به وضع و موقعیت بنی صدر می انجامد.

 • صادق کوشکی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۴-۰۳ ۱۲:۰۵

  روز قدس یادآور آن است که دشمن را بشناسیم

  محمد صادق کوشکی

  اندیشه روزقدس یک اندیشه دینی و برآمده از تعالیم وباورهای دینی است، زیرا به فرموده حضرت علی (ع) ما وظیفه داریم همواره یاور مظلومان و دشمن ظالمان باشیم.

 • حمله موشکی سپاه ۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۱۲:۰۰

  پیام موشکی ایران به گوش دنیا رسید

  مهدی بختیاری

  اختصاصی قدس آنلاین- واکنش های مردم در فضای مجازی نشان داد همه ی آحاد جامعه از اقدام موشکی سپاه احساس شادمانی، غرور و شعف دارند و به اقتدارموشکی کشورشان می بالند انتقام خون شهدای ۱۷ خرداد ماه خواسته یکایک ایرانیان بود که سپاه پاسداران با اقتدار فراوان ان را به نمایش گذاشت .