همه‌ی خبرهای امروز
  • فلسفه اسلامی ۱۳۹۶-۰۶-۰۸ ۱۳:۰۲

    مروری بر زندگی و آرای نورالدین توپچو

    وقتی مسلمانان اخلاق را فدای پراگماتیزم آمریکا کردند

    نکته عجیب و قابل توجه در مورد نورالدین توپچو این است که او به دلیل انتقاداتی که به جریان ملی گرایی ترکی، جریان اسلام سنتی و جریان چپ انجام داد از سوی همه آن‌ها مطرود ماند!