همه‌ی خبرهای امروز
  • بازار قم ۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۱۱:۱۵

    سایه ناامنی بر سر بازار تاریخی قم سنگینی می کند

    قم- بازار تاریخی و کهنه در دوران صفویه و پیرامون مسجد جامع بنا شده است که در دوران ناصرالدین شاه رو به گسترش نهاد و به اصطلاح بازار نو احداث و در دو سوی این راسته، بناهای تازه‌ای مثل تیمچه بزرگ ساخته شد.