همه‌ی خبرهای امروز
  • گلزار نظری گزیک معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  هرمزگان ۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۴:۰۶

    معاون آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در گفتگو با قدس آنلاین:

    گواهینامه های فنی، در کشورهای عضو سازمان ILO معتبر است

    بندرعباس- معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان گفت: سازمان آموزش فنی حرفه ای وزارت کار جزو سازمان بین المللی کار ILO  است و گواهینامه های فنی که صادر می کنیم، پس از ترجمه رسمی، در کلیه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار نیز دارای اعتبار است.