یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۰

رئیس هیئت مدیره فدراسیون انرژی:

۳۰ میلیارد دلار پروژه در مناقصات خارجی برنده شدیم اما دولت حمایت نکرد و همه را از دست دادیم

رئیس هیئت مدیره فدراسیون انرژی

رئیس هیئت مدیره فدراسیون انرژی و صنایع وابسته گفت: در طی سالهای اخیر ۳۰ میلیارد دلار پروژه در مناقصات برنده شدیم اما به دلیل عدم حمایت دولت همه را از دست دادیم؛ دریغ از یک سفر از سوی مسئولان ایرانی که اجرایی شدن آنها را حمایت کند.