چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰

فیلم / صحبت های یکی از کارتن خواب های منطقه نصیر آباد شهریار

کارتن خوابی

برای رفتن به گرمخونه و برگشتن 25 هزارتومان باید هزینه کنم، از کجا بیارم؟ ما هم ایرونی هستیم..."