یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۰

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران:

محکومیت پزشکان مازندرانی در نیمی از پرونده های قصور پزشکی

مرگ بیمار

ساری- طی ماه های عرصه پزشکی در مازندران با قصورهایی همراه بوده و رسانه ها نیز با حساسیت به این پرونده ها پرداختند و علل برخی از اشتباهات پزشکی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مرگ نوزاد قائم شهری، مرگ بیمار آملی بعلت تزریق اشتباه، مرگ مادر باردار ساروی و مرگ دانشجوی بهشهری از جمله پرونده هایی بوده که طی روزهای گذشته به آن پرداخته شد و در این راستا برخی از پرونده ها در دست بررسی و برخی نیز به اجزای احکامی منجر گردید.

در این رابطه رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران در گفت و گو با قدس آنلاین، از محکومیت نیمی از پزشکان مازندرانی در پرونده های قصور پزشکی خبر داد.

دکترمجیدرضا شیخ رضایی با اشاره به اینکه در بررسی پرونده های قصور پزشکی سعی بر اجرای عدالت داریم، افزود: به هنگام شکایت خانواده بیمار، اگر دادستانی شاکی را محق بداند پرونده به کمیسیون بدوی ارجاع و در آنجا با حضور پزشکان متخصص رشته های مختلف و نظارت کارشناسان، حکم صادر می شود.

وی با ذکر اینکه در ادامه، حکم موردنظر به دادگستری ارسال تا تصمیم نهایی اخذ شود، اضافه کرد: با شکایت شاکی یا متشاکی به رای صادره، همکاران تجدیدنظر که از شهرهای دیگر هستند، حکم موردنظر را بررسی و رای نهایی را صادر می کنند.

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران تاکید کرد: اغلب رای های صادره به نفع پزشکان نبوده و همکاران مان تلاش می کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.

همچنین سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: هر شخصی که در بیمارستان فوت کند، پرونده اش توسط تیمی مجرب بررسی و اگر قصوری مشاهده گردد، گزارش خواهد شد و سعی می شود راه تکرار آن اشتباه نیز بسته شود.

دکترمحمد سلطان تویه افزود: پرونده مرگ بیمارانی که کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان ها فوت کنند به پزشکی قانونی ارجاع و بیمارستان حق صدور گواهی فوت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: قانون راه را برای شکایت خانوده متوفیان باز گذاشته و آنها می توانند در محاکم قضایی از پزشک و کادر پزشکی شکایت کنند.