پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۷

صوت / پیام یک آتش نشان: برای آتش نشان ها دعا کنید

پلاسکو

یکی از آتش نشانان حاضر در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از مردم خواست تا برای آتش نشانان حاضر در داخل ساختمان فرو ریخته پلاسکو دعا کنند.