چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۰

جزئیات نتایج آمارگیری فرهنگی از خانوارهای ایرانی

جامعه

نتایج آمارگیری فرهنگی از خانوارهای ایرانی که از سوی مرکز آمار ایران صورت گرفته نشانگر آن است که حدود ۶۸ درصد مردم ایران مطالعه کتاب غیردرسی نداشته اند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از  مهر، نتایج جدیدترین بررسی های مرکز آمار ایران از وضعیت فعالیتها و رفتارهای فرهنگی خانوارهای ایرانی در سال ۹۴ که امروز منتشر شده، نشانگر این است که حدود ۶۸ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر باسواد شهری، در یک سال قبل از زمان آمارگیری در سال ۱۳۹۴ مطالعه کتاب غیردرسی داشته اند، حدود ۳۲ درصد هم مطالعه کتاب غیردرسی نداشته اند.

همچنین ۹.۷ درصد از افراد شهری که مطالعه کتاب های غیردرسی داشته اند، کمتر از یک ساعت، ۲۱.۷ درصد یک تا دو ساعت و بقیه این افراد معادل ۶۸.۸ درصد بیشتر از دو ساعت در هفته مطالعه داشته اند.

همچنین ۳۷.۱ درصد از افراد ۱۸ ساله و بیشتر باسواد شهری، در هفته قبل از آمارگیری روزنامه مطالعه کرده اند و ۶۲.۹ درصد مطالعه روزنامه نداشته اند. حدود ۲۰.۹ درصد از افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری در سال گذشته به سینما رفته و ۷۹.۱ درصد از افراد ۱۸ ساله و بیشتر سینما نرفته اند.

از افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری که سینما رفته اند، ۳۸.۴ درصد یک بار، ۲۶.۳ درصد دوبار و ۹.۷ درصد نیز شش بار و بیشتر به سینما رفته اند. حدود ۵.۵ درصد از افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری در سال گذشته به تئاتر رفته و ۹۴.۵ درصد از افراد ۱۸ ساله و بیشتر تئاتر نرفته اند.

نتایج بیانگر آن است که ۹۴ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری، در روزهای غیرتعطیل به تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند و در روزهای تعطیل درصد افراد تماشا کننده سیمای جمهوری اسلامی ایران به ۹۲ درصد کاهش یافته است.

از مجموع افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری، ۲۷.۴ درصد در روزهای غیرتعطیل به تماشای برنامه های ماهواره ای پرداخته اند و در روزهای تعطیل، درصد افراد تماشاکننده برنامه های ماهواره به ۲۶.۱ درصد رسیده است.

در سال ۹۴ حدود ۴۴.۲ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری، اظهار نموده اند که ورزش می کنند. در مقابل حدود ۵۵.۸ درصد بیان کرده اند که ورزش نمی کنند.
 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.