چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل

محمدرضا جمالی

جمالی - کراپ‌شده

ســخنان رهبر انقلاب اســلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی و انتقاد ایشان از مسؤولان به خاطر کم توجهی به اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم، حجت را بر همه دلســوزان کشور تمام کرد که راه نجات کشور از معضلات، توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی اســت و مسؤولانی که بر مناصب کلیدی تکیه زده اند، باید با عمل و نه با حرف پاسخ دهند برای اقتصاد مقاومتی و حل معیشت مردم چه کاری انجام داده اند.

قدس آنلاین - ســخنان رهبر انقلاب اســلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی و انتقاد ایشان از مسؤولان به خاطر کم توجهی به اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم، حجت را بر همه دلســوزان کشور تمام کرد که راه نجات کشور از معضلات، توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی اســت و مسؤولانی که بر مناصب کلیدی تکیه زده اند، باید با عمل و نه با حرف پاسخ دهند برای اقتصاد مقاومتی و حل معیشت مردم چه کاری انجام داده اند.

 متأسفانه مسؤولان امر، شعار اقتصاد مقاومتی را ســر می دهند اما در عمل به دنبال اقتصاد ریاضتی هستند، اقتصادی که به دنبال وابسته ســازی اقتصاد به دنیای خارج و ایجاد شغل برای کارگرهای چینی و کره ای و... اســت، به طوری که از رهگذر اقتصــاد ریاضتی فقر در کشور گسترده و کشور بازار کالاهای مصرفی و لوکس می شود. آنچــه از رهگذر اقتصاد ریاضتی عاید کشــور می شود، پولدار شــدن عده ای به بهای فقر و بدبختی عده زیادی از مردم است.

فرهنگ اقتصــاد مقاومتــی، فرهنگ غنی و بومی اســت که بر بســتر ارزش های انقلاب اسلامی و مردم استوار شــده است به طوری که با اشرافی گری و پول پرستی و رفاه زدگی و تجمل گرایی ســازگار نیســت. در اقتصاد مقاومتی اولویت با مســتضعفین و محرومین است نه با رانت خواران و ویژه خواران. اما واقعیت کشور حکایت از باز بودن بی رویه بازار کشور بر تولیدات بیگانه و واردات گسترده کالاهای لوکس و اشرافی است. گســترش مال ها و فروشــگاه های زنجیره ای برندهای غربی، همه و همه در راستای ترویج فرهنگ اشرافیت و نفی اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی همان طور که گفته شد، یک موضوع تک بعدی نیست و عوامل متعددی بر آن تأکید دارند که از همه مهم تر ترویج فرهنگ آن اســت. یعنی مؤلفه ای که بر فرهنگ صرفه جویی و نفی اسراف و کمک به همنوعان تأکید دارد. اگر اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا می شد، نجومی خواری و ویژه خواری در کشور گسترده نمی شد. اگر اقتصاد مقاومتی، فرهنگ مسؤولان می شد، سقف حقوق ۲۴ میلیونی مسؤولان در مجلس توسط نمایندگان تصویب نمی شد. اگر اقتصاد مقاومتی رویه مســؤولان می شد، سعی می کردند به خاطر مردم هم شده سطح زندگی خود را ساده کنند و برای رضای خدا از خانه های مجلل شمال شهر به مناطق متوسط شهر می رفتند. گفتنی ها زیاد است و مجال کم اما انتظار مردم این است که مسؤولان به جای اقتصاد ریاضتی، اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند، آن هم اقتصاد مقاومتی در عمل نه در حرف!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.