پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶

در گفت و گو با «قدس آنلاین» مطرح شد:

تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها/پرداخت ۲۷۲ هزار میلیارد تومان یارانه طی ۶ سال/دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه را از بودجه عمومی پرداخت کرده

تخلف

کمیسیون برنامه و بودجه در رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها گزارش دولت در رابطه با اجرای این قانون از سال ۱۳۸۹ را بررسی و موارد تخلف را استخراج کرد.

هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین» موارد انحراف دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را تشریح و اظهار کرد: در پی پرسش نمایندگان که آیا قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا شده یا خیر؟  گزارشی را در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد و این گزارش بیانگر این است که از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرایی شد، می بایست ۵۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به صورت نقدی و غیر نقدی به اشکال مختلف توزیع می شد.

وی افزود: تجویز قانون هدفمند سازی یارانه ها توزیع ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها در این قانون سهم بخش تولید، ۱۰ درصد سهم بخش درمان و با تخصیص ۱۰ درصد سهم دولت برای افزایش قیمت ها سهم تولید را به ۲۰ درصد رساندند و ۵۰ درصد برای پرداخت نقدی یارانه ها به مردم اختصاص یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس عملکرد دولت از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که ۲۷۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که از این میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت هاست و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی پرداخت کردند.

سهم تولید از یارانه ها دو سویه کسر شد

قوامی ادامه داد: در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهم تولید نیز پرداخت نشده است همچنین سهم بهداشت و درمان نیز به صورت کامل پرداخت نشده و دولت که خود ۱۰ درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت ها را برداشت می کرد، ۸۰ هزار میلیارد از بودجه عمومی کشور را نیز به یارانه ها تخصیص داد و برعکس عمل کرد.

وی تصریح کرد: با برداشت ۸۰ هزار میلیاردی دولت از بودجه عمومی کشور برای پرداخت نقدی یارانه ها موجب شد که مبلغی در حدود ۲۵ درصد از یارانه ها که پرداخت شده از محل بودجه عمومی پرداخت شود و  به همین میزان بودجه و اعتباراتی که دولت می توانست به کارهای عمرانی اختصاص دهد، تخصیص داده نشود و صرف پرداخت نقدی شود.

یارانه نقدی مردم ۲ برابر تجویز قانون پرداخت شد

نماینده اسفراین یادآور شد: پرداخت نقدی یارانه ها نیز بیش از دو برابر مقرر در قانون به خانوارها پرداخت شده است و تخلفاتی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت انجام شده و کمیسیون نیز بر اساس گزارش دولت تخلف و انحراف از اجرای درست قانون را تأیید کرد.

قوامی با ذکر مثالی به درآمد ۳۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۹۵ از محل اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: در حالیکه درآمد سال ۹۵ از اصلاح قیمت ها ۳۱ هزار میلیارد بود دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت کرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن را از محل بودجه عمومی کشور تأمین کرد و ۸۰۰ میلیارد تومان به تولید اختصاص داد در حالیکه می بایست ۲۰ درصد از کل درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود به تولید اختصاص می داد و کمتر از ۱۰ درصد از آن ۲۰ درصد کل این مبلغ تجویز شده قانونی را به تولید تخصیص دادند.

پرداخت ناقص سهم درمان از اجرای قانون هدفمندی

وی به سهم بهداشت و درمان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز اشاره کرد و گفت: مقرر بود این بخش هم ۱۰ درصد از درآمد یارانه ها را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهند که این امر به درستی محقق نشد و تنها ۵۰۰ میلیارد به این بخش اختصاص دادند.

تنها یارانه ۴ میلیون ثروتمند حذف شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: مجلس در سال  ۹۴ مصوبه ای مبنی بر حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیرهای ۳ دهک بالای جامعه داشت که دولت تنها ۴ میلیون نفر را حذف کرد و این تخلف از اجرای قانون بود.

بودجه افزایش مستمری محرومان به حساب یارانه نقدی رفت

قوامی همچنین اظهار کرد: در سال ۹۶ مجلس مصوبه ای داشت که طبق آن مستمری مددجویان  کمیته امداد و بهزیستی حدالاقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزد باشد و این اعتبار می بایست در اختیار این دستگاه ها قرار می گرفت که  دولت به جای آنکه این اعتبار با به دستگاه های متولی تخیص دهد در زمان پرداخت نقدی یارانه ها به حساب یارانه نقدی آنها واریز کرد و این شکل پرداخت نادرست بود و تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.