یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳

رأی به کدام گفتمان

محرومیت زدایی یا اشرافی گری؟

مالک شریعتی

مالک شریعتی

مردم در انتخابات ریاست جمهوری با دو گفتمان دفاع از محرومان و کاســبی اشرافی گران مواجه هستند. به طوری که گفتمان اول به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال جوانــان و منویات رهبر معظم انقلاب اســت و گفتمان دیگر به دنبال اقتصاد مناسبتی، رانت و کاسبی است یعنی هر موقع فضای سیاسی اقتضا کرد مســائل اقتصادی را در رأس توجه خود قرار می دهد.

قدس آنلاین - مردم در انتخابات ریاست جمهوری با دو گفتمان دفاع از محرومان و کاســبی اشرافی گران مواجه هستند. به طوری که گفتمان اول به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال جوانــان و منویات رهبر معظم انقلاب اســت و گفتمان دیگر به دنبال اقتصاد مناسبتی، رانت و کاسبی است یعنی هر موقع فضای سیاسی اقتضا کرد مســائل اقتصادی را در رأس توجه خود قرار می دهد. از این رو، برای این گفتمان معیشــت و سفره مردم در اولویت نیست. گفتمان اول به دنبــال خدمت و گفتمان دوم به دنبال قدرت است، به طوری که تمام کسانی که در طول این چهار ســال دنبال کاسبی خودشان از واردات، صــادرات، قاچاق کالا و حذف خوراک پتروشــیمی ها از بورس بودند با رانــت و رابطه قیمت های پایین تری را ارائه دادند تا با شرکت های خودشان بتوانند به راحتی کاسبی کنند. در گفتمان اول افرادی حضور دارند که درصدد هستند شبانه روز برای مردم کار و خدمت کنند و با ایجاد اشتغال برای جوانان و ارائه عزت و کرامت برای آن ها، نشاط و پویایی حقیقی را برای خانواده ها فراهم آورند و در گفتمان دیگر کسانی که به دنبال اشتغال و مطرح کردن مسائل غیر ضروری و ایجاد تنش در جامعه و تخریب منتقدین هستند، حضور دارند. مــردم در انتخابات پیش رو افــرادی را انتخاب خواهند کــرد و در مناصب اجرایی کشــور وارد خواهند کرد که به دنبال نگاه به آینده و تغییر به نفع مردم باشند. گفتمــان دوم از تغییر واهمــه دارند زیرا مردم امروز با شعارها و تخریب های تکراری این گروه آشنا هســتند؛ البته این گروه چون عملکردی بــرای دفاع کــردن ندارند مجبور هســتند به بداخلاقی های انتخاباتی متوسل شوند این گروه همیشــه می گویند برای تغییرات به نفع مردم سال های طولانی نیاز داریم. مــردم به عنــوان مهم تریــن مؤلفه قــدرت در نظام جمهوری اســلامی ایران، بدون تردید ۲۹ اردیبهشت گفتمانی را انتخاب خواهند کرد که با اراده ای جدی و برخواسته از متن مردم به دنبال رفع مشکلات و دغدغه های معیشتی مردم هستند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.