سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸

تجلی ایثار و عقلانیت در جبهه انقلاب

رضا سیفی

رضا سیفی

فــارغ از فضای انتخاباتی کشــور که هر چه به روز سرنوشــت ساز بیســت و نهم اردیبهشت ماه، نزدیکتر می شویم تنور آن داغ تر میشود، روز گذشــته اتفاق بســیار مبارکی در اردوگاه اصولگرایان افتاد. تجلی ایثار و عقلانیــت گام بزرگی برای جبهه انقلاب در مســیر پیروزی و غلبــه بر گفتمان اشــرافی گری بود که با اقدام بموقع و سنجیده یکی از نامزدهای اصلی این جبهه رخ داد.

قدس آنلاین - فــارغ از فضای انتخاباتی کشــور که هر چه به روز سرنوشــت ساز بیســت و نهم اردیبهشت ماه، نزدیکتر می شویم تنور آن داغ تر می شود، روز گذشــته اتفاق بســیار مبارکی در اردوگاه اصولگرایان افتاد.

تجلی ایثار و عقلانیــت گام بزرگی برای جبهه انقلاب در مســیر پیروزی و غلبــه بر گفتمان اشــرافی گری بود که با اقدام بموقع و سنجیده یکی از نامزدهای اصلی این جبهه رخ داد.

شاید اگر به هر شکل دیگری قرار بود صحنه های دفاع مقدس و رفتاری که رزمندگان در محبت و ایثارگری به یکدیگر داشتند را برای نسل چهارم تشریح کرده و به نمایش درآوریم، تا این اندازه اثر گذار نبود. تصمیم قالیباف نشان داد بر خلاف نظر بدخواهان و دروغگویان، آرزوی پست و مقام، چشــم نیروهای انقلاب را کور نکــرده و آنها انقلاب را بر آبروی خود مقدم می دارند.

با کناره گیری و انصراف این نامزد جبهه انقلاب به نفع حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و تجمیع بنیه و ظرفیت جریــان اصولگرایی، رقابت های انتخاباتی وارد مرحله جدیدی شد که نوید رقابتی سخت و تنگاتنگ و یک مرحله ای را می دهد. این سردار دلیر ساله ای گذشته کشور اگر تا دیروز مدیر خدمتگزار و موفــق در اداره پایتخت بود، امروز در تراز یک رجــل کلان نگر و نیز در تراز خود انقلاب و مصالح بزرگ آن جلوه کرده است. طبیعی اســت تصمیم قالیباف برای انصراف از نامزدی و ایستادن در کنار سید ابراهیم رئیسی، در نــگاه اول بــرای برخی حامیــان و اعضای ســتادهایش در سراسر کشــور ناخوشایند به نظر برســد؛ همچنان که کسانی درباره انصراف برخی دیگر از نامزدها همین تصور را داشــتند؛ اما واقعیت این اســت حامیان قالیباف، پیش از هر چیز می خواســتند به درایت و درک و فهم او رأی بدهنــد، به ویژه آن که حجت الاسـلام والمسلمین رئیسی نیز در سخنرانی روز گذشته خود ضمن تقدیر از اقدام انقلابی قالیباف گفت: «در دولــت کار و کرامت از ظرفیت شــخصی، فردی، اجتماعی، مدیریتی که به حمدالله آقای قالییاف دارند، استفاده خواهیم کرد «.

در واقع او با کنارکشیدن از صحنه رقابت به نفع دیگر نامزد جبهه انقلاب، هم به اخلاق مداری و اصول گرایی خود با عمل به تعهدش صحه گذاشت و هم انسجام، اقتدار و برنامه محور بودن جریان اصولگرایی را نمایان کرد.

حالا دیگر با ائتلاف نامزدهای جبهه اصول گرایی و شــوک انتخاباتی که وارد شد، جنب و جوش و تحرک در میان نیروهای انقلاب و حامیان این جبهه در جامعه جهشی چشمگیر یافته است. حالا دیگر کفه تغییر به نفع مردم بویژه اقشــار محروم جامعه که از تبعیض و اشــرافی گری به ستوه آمده اند سنگین تر شده است.

روح جدید در میان بدنه حامی جریان اصول گرا دمیده شــده و با انگیزهای مضاعف در روزهای باقی مانده به تبلیغ و آشکار شدن جریان تزویر در کشــور گام برمی دارد تا صفحه تحولات روز جمعه و نگارش، آن را عوض کند. تنها ســه روز تا ۲۹ اردیبهشت و خلق حماسه ماندگاری دیگر، زمان باقی مانده اســت. باید از اندک زمان باقی مانده به درستی استفاده کرد. فرصت را به تحلیل بافتن و منازعه نســوزانیم که زمان اندک اســت و مغتنم و چشم مردم به تبیین و استدلال نیروهای خوش فکر حزب الهی است تا با گفتمان حمایت از محرومان حماسه ای بی نظیر در آدینه پیش رو خلق کنند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.