پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴

جدول/ قیمت بلیت قطار

قطار

قیمت بلیت قطار صبا اتوبوسی تهران سمنان 8 هزارو500 تومان است.

به گزارش قدس آنلاین، قیمت انواع بلیت قطار از مسیرهای مختلف در کشور به شرح زیر است:

قیمت

نوع قطار

مقصد

مبداء

۸۰۴,۰۰۰

تندروی پردیس

پردیس مشهد ۱

تهران

۸۰۴,۰۰۰

تندروی پردیس

پردیس مشهد ۳

تهران

۸۰۴,۰۰۰

تندروی پردیس

پردیس مشهد ۴

تهران

۸۵,۰۰۰

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

سمنان

تهران

۴۴۰۰۰۰ -۵۸۴۰۰۰

صبا ویژه - صبا (اتوبوسی دو طبقه)

ف ۱ مشهد

تهران

۵۵۹,۰۰۰

میلاد (لوکس ۶ تخت )

خواف

تهران

۸۸۱۵۰۰ - ۶۷۵۰۰۰

چهار تخته خلیج فارس - میلاد (لوکس ۶ تخت )

طبس

تهران

۴۷۳۰۰۰ - ۵۸۴۰۰۰

صبا (اتوبوسی دو طبقه) - صبا ویژه

ف ۴ مشهد

تهران

۷۹۹۰۰۰ - ۷۶۹۰۰۰

لوکس ۴ تخته اکسپرس -لوکس ۴ تخته توس

ف ۷ مشهد (طوس)

تهران

۷۸۹۰۰۰

۴تخته ویژه

ف ۱۰ مشهد (سیمرغ)

تهران

۱۰۵۰۴۰۰۰-۱۳۲۴۰۰۰-۱۰۹۴۰۰۰

۵ستاره زندگی با شام ویژه- یا شام - یا عصرانه

ف ۱۳ مشهد (زندگی)

تهران

۹۳۴۰۰۰-۸۴۴۰۰۰

پارسی (۴ تخته ویژه) - پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

ف ۱۳ مشهد

تهران

۱۱۵۰۰۰۰ - ۷۸۹۰۰۰

VIP - ۴تخته ویژه

ف ۱۷ مشهد (سبز)

تهران

۱۵۱۰۰۰

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

مشهد

آزادور

۹۶۰,۰۰۰

غرال (لوکس چهار تخته)

مشهد ۱

اصفهان

۱,۰۶۰,۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

مشهد

شیراز

۱۱۴۰۰۰۰ - ۱۰۷۵۰۰۰

لوکس ۴ تخته اکسپرس -لوکس ۴ تخته توس

مشهد ۱

تبریز

۹۳۰۰۰۰ - ۷۹۰۰۰۰

چهار تخته خلیج فارس - میلاد (لوکس ۶ تخته )

مشهد ۲

تبریز

۱۳۶۰۰۰۰ - ۱۰۵۰۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

مشهد ۲

اهواز

۸۱۹,۰۰۰

لوکس ۴ تخته

مشهد

زنجان

۶۸۰۰۰۰-۵۹۰۰۰۰

چهار تخته خلیج فارس - لوکس ۶ تخته

مشهد

قزوین

۷۹۵۰۰۰-۵۹۵۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

مشهد

کرج

۸۴۹,۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

مشهد

کاشان

۶۷۴۰۰۰

لوکس ۶ تخته

مشهد ۱

قم

۷۸۹۰۰۰

لوکس ۴ تخته

مشهد ۲

قم

۱۱۴۷۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

مشهد

ملایر

۱۰۲۴۰۰۰ - ۶۶۰۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

مشهد

اراک

۸۴۰۰۰۰ - ۶۴۰۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

مشهد

ساری

۲۷۵۰۰۰ - ۲۲۰۰۰۰

معمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی

ف ۱ اهواز

تهران

۴۵۲۵۰۰-۴۴۲۵۰۰

چهار تخته خلیج فارس - میلاد (لوکس ۶ تخته )

ف ۲ تبریز

تهران

۴۱۵۰۰۰-۲۴۵۰۰۰

چهار تخته خلیج فارس - زاگرس (معمولی خواب)

مراغه

تهران

۴۵۳,۰۰۰

چهار تخته خلیج فارس

مهاباد

تهران

۱۲۸,۰۰۰

معمولی صندلی (کوپه ای)

زنجان ۱

تهران

۳۹۶,۵۰۰

چهار تخته خلیج فارس

اصفهان

تهران

۷۷۹,۰۰۰

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

شیراز ۱

تهران

۳۹۱,۵۰۰

تندروی پردیس

ترن ست یزد ۱

تهران

۳۹۱,۵۰۰

تندروی پردیس

ترن ست یزد ۲

تهران

۱۰۲۲۰۰۰ - ۷۳۰۰۰۰

البرز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

زاهدان

تهران

۱,۰۰۱,۰۰۰

غرال (لوکس چهار تخته)

بندرعباس ۲

تهران

۹۲۵۰۰۰ - ۶۵۹۰۰۰

البرز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

بندرعباس ۳

تهران

۷۴۵,۰۰۰

البرز (لوکس ۴ تخته)

بندرعباس

اصفهان

۱۳۱۰۰۰ - ۱۰۴۵۰۰

معمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی

ساری

تهران

۴۰۱۵۰۰ - ۲۹۶۵۰۰

البرز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

گرگان ۱

تهران

۴۰۱۵۰۰ - ۲۹۶۵۰۰

البرز (لوکس ۴ تخته) - لوکس ۶ تخته

گرگان ۲

تهران

۵,۰۰۰

اتوبوسی

شهر پرند ۱

قطار تهران

۱۵,۰۰۰

ارم (ریل باس)

شهر پرند ۲

ریل باس تهران

۵,۰۰۰

اتوبوسی

شهر پرند ۳

ریل باس تهران

۱۵,۰۰۰

ارم (ریل باس)

شهر پرند ۴

ریل باس تهران

۵,۰۰۰

اتوبوسی

شهر پرند ۵

ریل باس تهران

۵,۰۰۰

اتوبوسی

شهر پرند ۶

ریل باس تهران

۱۵,۰۰۰

ارم (ریل باس)

شهر پرند ۷

ریل باس تهران

۵,۰۰۰

اتوبوسی

شهر پرند ۸

قطار تهران

۱۵,۰۰۰

ارم (ریل باس)

شهر پرند ۹

ریل باس تهران

۱,۴۹۴,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

تهران

۱,۰۷۷,۵۰۰

حمل خودرو

تبریز

تهران

۱,۴۹۴,۰۰۰

حمل خودرو

شیراز

تهران

۱,۹۵۵,۰۰۰

حمل خودرو

زاهدان

تهران

۱,۵۲۷,۵۰۰

حمل خودرو

اهواز

تهران

۲,۳۴۴,۰۰۰

حمل خودرو

بندرعباس

تهران

۹۱۶,۵۰۰

حمل خودرو

یزد

تهران

۱,۵۴۴,۰۰۰

حمل خودرو

کرمان

تهران

۲,۲۵۵,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

تبریز

۱,۳۴۴,۰۰۰

حمل خودرو

بندر عباس

اصفهان

۲,۱۵۵,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

بندرعباس

۲,۲۰۵,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

شیراز

۱,۰۹۴,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

یزد

۱,۰۹۴,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

کرمان

۲,۳۵۵,۰۰۰

حمل خودرو

مشهد

اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.