جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۱

اسامی ده ها روستا و شعبه اخذ رای که با کمبود تعرفه رای مواجه شدند

انتخابات

حوزه های انتخابیه در روستاهای چشمه گیلاس، مهرآباد، جوپایی قره، جنگل کلاته، تکی به آبغد در استان خراسان رضوی با کمبود تعرفه های رای گیری مواجه شده اند و در این راستا مشکلاتی برای رای گیری در این شعبات ایجاد شده است.

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس اطلاعات دریافت شده از سوی خبرنگار قدس آنلاین شعبات ۱۴۷و  ۹۶ و ۴۱۹و ۱۹۹و۳۸۰و۴۸و۳۵۴و۳۰۷و۵۳و۴۹۳و۹۹۱و ۹۰۱و ۷۶۰و۸۲۳و۸۲۲و ۹۰۶و ۵۸۹و۵۲۳و۲۷۹و ۶۲۳ و۱۳۱۷و۴۵۱و۵۲۲و۱۳۴۵و۱۰۴۳و۷۷و۱۳۱و۱۱۷۱و۳۷۰و۸۶۰و۶۰۷و۱۰۹و۸۳و۲۶۸و۱۱۲۱و۵۱۸و۲۷۵و۲۴۱ و۴۴۱و۱۲۷۹و ۷۸۹و۱۲۳و ۱۰۳۸و۱۰۴۳و۱۳۲۶و۱۱۷۱و  ۱۲۰۸ و حوزه های انتخابیه در روستاهای  چشمه گیلاس،   مهرآباد،   جوپایی قره، جنگل کلاته، تکی به آبغد در استان خراسان رضوی با کمبود تعرفه های رای گیری مواجه شده اند و در این راستا مشکلاتی برای رای گیری در این شعبات ایجاد شده است.