پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴

از بامداد پنجشنبه:

اعتراض سپرده گذاران به موسسه مالی واعتباری نور ایلام رسید

تجمع مردم

ایلام- بامداد پنجشنبه تعداد زیادی از سپرده گذاران موسسه مالی واعتباری نور در درب ورودی این موسسه تجمع کردند.

به گزارش قدس آنلاین، از ایلام-با گذشت چند ماه از به وجود آمدن مشکلات مربوط به سپرده گذاران ایلامی در موسسه مالی و اعتباری آرمان در این استان این مشکلات نه تنها حل نشده است بلکه به موسسات مالی و اعتباری دیگر نیز سرایت کرده است.

ادامه چنین مشکلاتی در استان و بروز برخی شایعات در فضاهای مجازی باعث شد امروز برخی سپرده گذاران در مقابل موسسه مالی اعتباری نور در شهر ایلام تجمع کنند.
بازار داغ اینگونه شایعات، سپرده گذاران موسسه نور را برای بازپس گیری سپرده هایشان سراسیمه به مقابل شعبه این موسسه در شهر ایلام کشاند.
گفته می شود موسسه نور جزء ٥ موسسه ای است که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارد و برای نخستین بار است که در استان ایلام چنین تجمعی در مقابل آن صورت می گیرد.