سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳

لزوم ورود دستگاه قضا به پرونده سند ۲۰۳۰

نصرالله پژمانفر

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر  - کراپ‌شده

در سند ۲۰۳۰ بیشتر به خطر محتوا توجه می شود که درصدد است ماهیت استعماری برای ملت مســلمان ایجاد کند و قصد جدا کردن ملت های مسلمان از معنویات را دارد، از طرفی اصل ســند از محتــوای آن خطر بیشــتری دارد و نبایــد از آن غفلت صورت بگیرد، زیرا روح حاکم بر یونسکو، استقلال، اسلام و عزت مداری نیست.

قدس آنلاین - جمهوری اســلامی در طــول حیات خود همواره در مقابل حکومت های سلطه و دست نشانده های منطقه ای آن ها ایستاده و اجازه نداده اســت که رؤیاهای آمریکا و دولت های دست نشــانده آن بخصــوص حکام خبیث سعودی در جهت تبیین برخی برنامه ها نظیر سند ۲۰۳۰، اعمال نفوذ و اقدام علیه جریان مقاومت در منطقه محقق شود و همین امر موجب شده اســت هزینه های سنگینی بر آنان در طول ۳۹ سال گذشته از سوی ایران، تحمیل شود. تحقیــر ایــران در ســند ۲۰۳۰ این گونه رقم می خورد که آن ها می گویند شــما که می خواستید «انقلابتان را به همه جهان صادر کنید»، کارتان به جایی رســیده است که ما برای شما دستورعمل زندگی، سبک زندگی و فرهنگ صادر می کنیم. پذیرش ســند ۲۰۳۰ به این معناســت که خیلی راحت بپذیریم کــه دیگران برای ما نسخه بنویسند و با این کار ما را تحقیر کنند. در سند ۲۰۳۰ بیشتر به خطر محتوا توجه می شود که درصدد است ماهیت استعماری برای ملت مســلمان ایجاد کند و قصد جدا کردن ملت های مسلمان از معنویات را دارد، از طرفی اصل ســند از محتــوای آن خطر بیشــتری دارد و نبایــد از آن غفلت صورت بگیرد، زیرا روح حاکم بر یونسکو، استقلال، اسلام و عزت مداری نیست. این سند در تداوم سند توسعه هزاره پایدار و در راستای برنامه جهانی سازی مطابق الگوی غرب، و با هدف تغییر دین، رفتار و ســبک زندگی قرار است در کشورها اجرایی شود. این سند به ظاهر در حوزه آموزش ورود پیدا کرده است، در حالی که سیاست های کلی آمریکا در ذیل این ســند اجرایی و پیگیری می شود و برنامه ریزان این سند تلاش دارند که منافع نظامی و غیر نظامی دولت آمریکا در آن حفظ شود. چنین اســنادی هویت فرهنگی، استقلال و خودباوری اصیل انقلابــی و دینی را هدف قــرار می دهد. از طرفی کشــور ما با اتکا به ارزش های انقلابی و اسلامی خود دارای سند تحول آموزش اســت و نیــازی به این گونه اسناد بیگانه ندارد و از طرفی روند اجرایی کردن این ســند نیز بر اساس قانون اساســی کشــور نبوده اســت و عدم اجرای آن تبعاتی برای کشــور ندارد و حتی با اسناد بالادستی مثل سند چشم انداز کشور، سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور قانون اساسی مغایرت دارد. از این رو، آحاد ملت ایران و مسئولان دلسوز و خدمتگزار با انســجام و هماهنگی بیش از پیش اجازه نخواهند داد توطئه های دشمن از طریق این ســند در کشور محقق شود و دولت که در این زمینه بی تدبیری کرده است باید با خودداری از تبلیغات رسانه ای و بیان حرف های مغالطه آمیز، مسئولیت کار خود را در ایــن زمینه بر عهــده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد زیرا در مسیر نهایی کردن این ســند تمام تلاش خود را انجام داده است و از همه ظر فیت های خود بهره گرفته اســت، به طوری که به صراحت شــخص رئیس جمهور اعلام کرده است که از هر چیزی بگذریم از این موضوع گذشــت نخواهیم کرد. دستگاه قضایی و زیر مجموعه آن دیــوان عدالت اداری نیز باید نســبت به اشکالات دراین ســند ورود پیدا و فوری آن را ابطال کند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.