شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال «قدس»:

رانت نورچشمی‌ها سد راه رقابت سالم در اقتصاد کشور است

فاطمه معتمدی

غلامحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره ارزیابی بخش خصوصی از تیم اقتصادی معرفی شده دولت دوازدهم گفت: در این رابطه خروجی نظرخواهی انجام شده از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور این بوده که دولت قرار است در چهار سال آینده به چه نقطه‌ای برسد و برای آن برنامه داشته باشد.

گزارش قدس آنلاین،  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره ارزیابی بخش خصوصی از تیم اقتصادی معرفی شده دولت دوازدهم گفت: در این رابطه خروجی نظرخواهی انجام شده از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور این بوده که دولت قرار است در چهار سال آینده به چه نقطه‌ای برسد و برای آن برنامه داشته باشد.

غلامحسین شافعی افزود: بنابراین از نظر بخش خصوصی موضوع ارائه برنامه اولویت نخست است، نه اینکه چه فردی انتخاب شود.

* برنامه اقتصادی ارائه نشد

وی که در جمع اصحاب رسانه سخن می‌گفت، با بیان اینکه اگر برنامه ارائه شود، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت هم ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: تا آنجا که به عنوان بخش خصوصی آگاهی داریم، تاکنون برنامه اقتصادی از سوی دولت برای چهار سال آینده ارائه نشده یا اگر برنامه‌ای در این خصوص وجود دارد هنوز اعلام نشده و ما در جریان نیستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره روند خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کرد: در خصوص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این ارزیابی بسیار منفی و امید است به عنوان یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی، اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ و ارتقای سهم بخش غیردولتی از اقتصاد از سوی تیم اقتصادی دولت دوازدهم مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که از گذشته در کشور وجود داشته و هنوز هم تا حدی وجود دارد، بحث پرورش سوگلی و نورچشمی‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: معتقدیم بخش‌های خصولتی و دولتی امکان رقابت سالم را برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند و این دوگانگی و حضور گروه‌های بانفوذ در تصمیم گیری‌های اقتصادی عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی بسیار تنگ کرده است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است، این فضای کسب و کار و فسادی که در مسائل مختلف وجود دارد و رانتی که اغلب توسط نورچشمی‌ها استفاده می‌شود میدان را برای یک رقابت سالم در فضای اقتصادی فراهم نمی‌کند.

* شناسایی ۲۰۰۰ قانون مزاحم

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر روند اجرایی شدن قانون فضای کسب و کار در کشور و موانع این مسیر گفت: در فضای کسب و کار با تورم بسیار بالا در مقررات کشور مواجهیم، در حالی که بیشتر این قوانین با هم در تضادند و قوانین دست و پاگیر موجود در کشور و مجوزهای درهم تنیده فضای مناسبی برای فساد در کشور ایجاد کرده است؛ بنابراین هر مجوز و قانون اضافی که برداشته شود، به مفهوم شکسته شدن و ریختن دیواری از فساد در کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت حذف قوانین مزاحم از فضای کسب و کار تصریح کرد: وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم باید حضور در کمیته مقررات زدایی را به عنوان اولویت قرار داده و حضور بخش خصوصی را برای مقررات زدایی پررنگ‌تر کند.

وی در ادامه از شناسایی بیش از ۲۰۰۰ قانون مزاحم توسط وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: طبق گفته وزیر اقتصاد، فضای کلی جامعه برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی آماده نیست.

شافعی در ادامه اظهارداشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور این است که دولت بسیار عیالوار و سنگین است و به همین دلیل نمی‌تواند درست کار کند، بنابراین انتظار این است در دوره جدید از گفتار کاسته شود و به کردار افزوده شود. دولت باید به کار اصلی خود شامل سیاستگذاری، نظارت و حمایت بپردازد.

وی درباره نظربخش خصوصی درباره بحث تفکیک برخی وزارتخانه‌ها، نیز گفت: در ادغام بازرگانی با صنعت، معدن و تجارت فقط دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد و هیچ اتفاق عملی در بعد کوچک سازی رخ نداد.

* افت شدید تقاضا برای کالای تولید داخل

شافعی در ارزیابی وضعیت تولید در کشور تصریح کرد: هم اکنون تقاضا برای کالای داخلی به اندازه ۱۰ سال گذشته هم نیست. وی در ادامه تولید کشور را در وضع نابسامانی عنوان کرد و افزود: نباید گذاشت بخش‌هایی از تولید که گفته می‌شود در کماست به مرگ مغزی دچار شوند که در آن صورت امکان زنده شدن این بخش‌ها وجود نخواهد داشت.

منبع: روزنامه قدس