یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴

بررسی کابینه دوازدهم در گفت وگوی قدس آنلاین با کارشناسان(۵)

ارز تک نرخی نشود جابه جایی وزرا فایده ای ندارد/ شریعتمداری از جهان بینی بهتری نسبت به نعمت زاده برخوردار است

شریعتمداری - کراپ‌شده

امیدواریم ارز به طور مثبتی تک نرخی شود چرا که اگر ارز تک نرخ شامل تمام صنایع شود مسلما دیگر بحث تولید و صادرات از وضعیت فعلی خارج شده و می تواند در یک رقابت عملکرد مثبتی داشته باشد.

اختصاصی قدس آنلاین- بهروز سرآبندی رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان درباره جایگزینی محمد شریعتمداری به جای نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به خبرنگار قدس آنلاین گفت: انتخاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت و معدن را می توان حسن نظری از سوی رئیس جمهور به وی دانست که با توجه به فعالیت های وی در دوره های گذشته قصد دارد تصدی این وزارتخانه را به وی واگذار کند. وی ادامه افزود: به نظر می رسد شریعتمداری با توجه به سوابق مدیریتی خود بتواند در سمت جدید منشا اثرات مثبتی بوده و به نسبت کارآمدی بقیه بخش ها این بخش نیز مثمر ثمر باشد.

سرآبندی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان آقای گزینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور را فردی علاقه مند به واردات می دانند خاطرنشان کرد: امیدواریم ارز به طور مثبتی تک نرخی شود چرا که اگر ارز تک نرخ شامل تمام صنایع شود مسلما دیگر بحث تولید و صادرات از وضعیت فعلی خارج شده و می تواند در یک رقابت عملکرد مثبتی داشته باشد.

رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان درباره ایرادات عملکردی نعمت زاده در طول ۴ سال گذشته به قدس آنلاین گفت: گسترده شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده بود نعمت زاده و همکارانش نتوانند آن طور که باید مثمر ثمر باشند و اگر ارز تک نرخی نشود این مصیبت شامل حال آقای شریعتمداری هم خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: آقای نعمت زاده نگاه سنتی به مسئله صنعت داشتند اما شریعتمداری با توجه به مسئولیت های اجرایی که داشتند از جهانبینی بهتری برخوردار هستند.