شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۴

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت و گو با «قدس آنلاین» از تداوم روند انقلاب می گوید

اجرایی شدن عدالت و رفاه در کنار امنیت فرهنگی و اقتصادی به مثابه تشکیل حکومت اسلامی است/ تا زمانی که تمام موانع استقرار دولت اسلامی برداشته نشده انقلاب ادامه دارد

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

نیاز به ادامه مبارزه بسیار ضرروی است چرا که تا پیش از این برای سرنگونی رژیم ستم شاهی مبارزه کردیم ؛ رژیمی که مانع اصلی استقرار نظام اسلامی بود اما مبارزه امروز با نظام سکولاریزم ولیبرالیزم است، مبارزه امروز با انحراف از معیارها وارزشهای دینی واسلامی است که توسط عوامل خارجی وداخلی اعمال می شود. مبارزه امروز مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است که درصدد منحرف کردن مسیر انقلاب اسلامی است بنابراین ممکن است شکل مبارزه تغییر کرده باشد و یا دشمن تغییر چهره داده باشد اما همچنان مبارزه ادامه دارد

حمید رضا ترقی کارشناس سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه رسیدن به تمدن اسلامی از اصول مورد نظر انقلاب اسلامی است به قدس آنلاین گفت: سخنان مقام معظم رهبری درجمع طلاب حوزه های علمیه تحلیلی در راستای فرآیندی است که دهه ها پیش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران طراحی شده است. این طراحی که در پنج مرحله تبیین شده عبارتند از گام اول پیروزی وتشکیل انقلاب اسلامی، گام دوم تثبیت نظام جمهوری اسلامی، گام سوم تشکیل دولت اسلامی، گام چهارم تشکیل جامعه اسلامی و گام پنجم رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.

وی با اشاره به عناصر صالحی که نظام اسلامی را تشکیل می دهند اظهار داشت:مقام معظم رهبری سالهای گذشته در جلساتی که با کارگزاران نظام داشته اند مکرر به این نکته اشاره کرده اند که  تا رسیدن به دولت اسلامی فاصله زیادی داریم و متاسفانه هنوز نتوانسته ایم دولت اسلامی را به معنای واقعی کلمه تشکیل بدهیم. معظم له بارها  شاخصه های دولت اسلامی را تبیین نموده و عنوان نمودند که دولت اسلامی تمامی قوانین اسلامی را به منصه ظهور میرساند چرا که تمدن اسلامی از عوامل و عناصری تشکیل شده که بسیار صالح هستند. در واقع این عناصر معتقد به احکام وقوانین اسلامی ومجری قوانین دینی هستند.

 ترقی توجه به خواست غیر فرهنگی دشمن را مغایر با اهداف نظام اسلامی عنوان کرده و تصریح کرد: در واقع مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب حوزه های علمیه مجددا براین موضع گیری خود به صورت آشکارا تایید نمودند. بی شک هنگامی که دولتی به جای پیاده کردن قوانین اسلامی و سیاستهای کلی مصوب نظام اسلامی خود را ملزم به اجرای سیاستهای سازمان ملل و سند ۲۰۳۰ می داند!! طبیعتا نمی توان گفت در این کشور دولت اسلامی است. وی ادامه داد: از این رو انتظار می رود که بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی به  دنبال پیاده کردن احکام آن در جامعه باشیم چرا که در صورتی می توان طعم شیرین برخورداری از نظام اسلامی را چشید که قوانین اسلامی در آن اجرا شود به نحوی که مردم شاهد تحقق عدالت، مساوات، رفاه، معنویت، امنیت فرهنگی، سیاسی واجتماعی باشند. یقینا زمانی که موارد فوق اجرا نشود نمی توان گفت ما همانند آنچه خواست اصلی اسلام است عمل کرده ایم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: این مساله نشان می دهد دولت فعلی و دولتهای قبلی  با چارچوب دولت اسلامی فاصله زیادی داشته ودارند و همچنان نتوانسته اند در قانون، اهداف وبرنامه ها مطابق خواست اسلام عمل کنند. براین اساس مقام معظم رهبری بر ادامه  انقلاب و ضرورت حرکت انقلابی در کشور به این دلیل که کسی  انقلاب را تمام شده نپندارد تاکید کردند. بنابراین نمی توانیم بگوییم انقلاب به پایان رسیده است چرا که همه عناصر جامعه اعم از کسب وکار مردم تا معماری وفرهنگ همه باید اسلامی شود.

ترقی در پایان با اشاره به اولویت های مبارزه برای رسیدن به نظام وتمدن اسلامی بیان داشت: نیاز به ادامه مبارزه بسیار ضرروی است چرا که تا پیش از این برای سرنگونی رژیم ستم شاهی مبارزه کردیم؛ رژیمی که مانع اصلی استقرار نظام اسلامی بود اما مبارزه امروز با نظام سکولاریزم ولیبرالیزم است، مبارزه امروز با انحراف از معیارها وارزشهای دینی واسلامی است که توسط عوامل خارجی وداخلی اعمال می شود. مبارزه امروز مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است که درصدد منحرف کردن مسیر انقلاب اسلامی است بنابراین ممکن است شکل مبارزه تغییر کرده باشد و یا دشمن تغییر چهره داده باشد اما همچنان مبارزه ادامه دارد تا زمانی که همه موانعی که بر سرراه استقرار دولت اسلامی وجامعه سازی اسلامی قرار دارد برداشته شود و بتوانیم جامعه نمونه اسلامی را که مقدمه تمدن نوین اسلامی است را به منصه ظهور برسانیم.