شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳

پرویز سروری در گفت و گو با «قدس آنلاین»:

فرصت طلبان به دنبال جایگزین کردن امیال و ارزش های خود به جای مبانی انقلاب هستند/ برای رسیدن به دولت و سپس تمدن اسلامی نیازمند روحیه جهادی هستیم

  پرویز سروری

رهبر معظم انقلاب براین موضوع تاکید کردند که متاسفانه برخی القاء می کنند انقلاب حادثه ای بود که توانست قدرت را صرفا از یک نظام به نظام دیگری منتقل کند بنابراین بعد از انتقال دیگر کار تمام شده است. در صورت وجود چنین تفکری مسئوولین ومدیران مبتنی بر مبانی که خود برداشت می کنند کشور را اداره خواهند کرد که از نظر رهبر انقلاب این مساله یک خیانت بزرگ محسوب می شود، چرا که مردم منتظر هستند تا وعده هایی که در انقلاب بدانها داده شده تحقق پیدا کند .

پرویز سروری کارشناس سیاسی و عضو سابق شورای شهر با بیان اینکه غفلت از مبارزه انقلابی و جهادی به معنای تاثیر گذاری دشمن بر نسل جوان است به قدس آنلاین گفت: همانطور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند مبارزه توام با  روحیه جهادی، یعنی مبارزه ی مستمر که از اولویت های رسیدن به دولت اسلامی است  چرا که اگر متوجه این مهم نباشیم ولحظه ای درنگ وغفلت کنیم بی شک بین نسل های انقلاب انقطاع ایجاد می شود و ممکن است ارزشهای  مبتنی برانقلاب در فرآیندهایی توسط افراد واگرا حتی برخی از مسئولین ودولتی ها  استحاله شود، ازاین رو پافشاری بر ارزشهای انقلاب امری ضروری و مبارزه برای استقرار آن بسیار حائز اهمیت است.

 وی دراین باره تصریح کرد: آن چیزی که امروز با آن مواجه هستیم وخطر بزرگی برای کشور به شمار می رود وارونه جلوه دادن مبانی و ارزشهای انقلاب اسلامی است به نحوی که این ارزشها به گونه ای عرضه شوند که نسل سوم وچهارم انقلاب که با مبانی انقلاب اسلامی کمتر آشنا هستند با آدرسهای غلطی که بدانها داده می شود استحاله شده و راه را از بیراهه نشناسند به نحوی که احساس کنند انقلاب و ارزشهای آنها پاسخگوی نیازشان نیست.

 سروری تحلیل خود را از خیانتی که برخی مسئولین به نظام اسلامی می کنند اینگونه عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید کردند که متاسفانه برخی القاء می کنند انقلاب حادثه ای بود که توانست قدرت را صرفا از یک نظام به نظام دیگری منتقل کند بنابراین بعد از انتقال دیگر کار تمام شده است. در صورت وجود چنین تفکری مسئولین و مدیران مبتنی بر برداشتی که خودشان دارند، کشور را اداره خواهند کرد که از نظر رهبر انقلاب این مسئله یک خیانت بزرگ محسوب می شود، چرا که مردم منتظر هستند تا وعده هایی که در انقلاب بدانها داده شده تحقق پیدا کند.

 وی با اشاره به وقفه ایجاد شده در ایجاد دولت اسلامی خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب با بیان اینکه دوران پیروزی بر نظام طاغوتی که منجر به فروپاشی آن رژیم و شکل گیری نظام اسلامی شد به پایان رسید به این نکته مهم اشاره کردند که متاسفانه در مسیر انتقال نظام اسلامی به دولت اسلامی دچار وقفه های سنگینی شدیم واین حرکت از نظام اسلامی به دولت اسلامی بسیار سطحی و کند صورت گرفته است. این کارشناس سیاسی ادامه داد:  در نتیجه عده ای فرصت طلب  تلاش کردند  ارزشها را وارونه نشان دهند و با برجسته کردن  ارزشهایی که خود خلق کرده اند عملا مبانی دیگری جایگزین مبانی انقلاب و نظام اسلامی کنند در نتیجه ما همچنان در نظام اسلامی باقی ماندیم و زمینه برای انتقال نظام اسلامی به دولت اسلامی فراهم نشده است.

سروری در پایان خاطر نشان کرد: از این رو لازم است دولت اسلامی برای اجرای مبانی انقلاب اسلامی تلاش کند، مبانی که نشات گرفته از اسلام ناب است چرا که جاری شدن این دستاوردها در زندگی مردم نشان از ایجاد یک تمدن اسلامی در جامعه اسلامی می دهد. متاسفانه ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم به همین دلیل برای رسیدن به دولت و سپس تمدن اسلامی نیازمند روحیه جهادی هستیم، درغیر این صورت یقینا دچار ضربه ها و عقب گردهای جدی خواهیم شد.