چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴

غرس ۲۰ اصله درخت، جایگزین مجازات حبس محکوم در میبد شد

کاشت درخت

یزد - رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان میبد، در جهت استفاده از مجازات های جایگزین، حکم به غرس ۲۰ اصله درخت داد.

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا زارع، با بیان این خبر اظهارداشت: محکوم این پرونده از جهت بزه توهین به مأمورین دولتی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و به انتشار حکم قطعی در یکی از جراید کثیرالانتشار شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم گردیده بود.

وی با اشاره به عدم وجود ایراد و اعتراض موثری جهت نقض دادنامه، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، افزود: با استناد به ماده ۴۰۷ از قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن مردود اعلام نمودن واخواهی و با عنایت به رعایت اصل شخصی و فردی کردن مجازات ها و نظر به رضایت شاکی خصوصی، مجازات تعیین شده متناسب شخصیت متهم نبوده است.

این مقام قضایی از تبدیل مجازات ۵۰ضربه شلاق به جزای نقدی یک میلیون ریالی خبر داد و تصریح کرد: در این راستا دادنامه غیابی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید کثیر والانتشار به لحاظ رعایت اصل فردی و شخصی کردن مجازات ها و اصل تناسب میان بزه و مجازات، مجازات انتشار حکم را به غرص ۲۰ اصله درخت طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود با نظارت شهرداری، در معابر عمومی شهر و در فصل مناسب و نگهداری و آبیاری آنها به مدت یک سال محکوم گردیده که رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

  شایان ذکر است، تبدیل مجازات های فوق و استفاده از مجازات های تأدیبی جایگزین، با استناد به بند الف، پ و ت ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انجام گرفته است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.