شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸

تکاپوی دیپلمات های اروپایی در واشنگتن برای حفظ برجام

توفان ایران برای ترامپ

آرش خلیل خانه

ترامپ

اظهارات مبهم اما تند دونالد ترامپ و اطلاعات درز کرده از راهبرد جدید تدوین شده از سوی تیم امنیت ملی او در مقابل ایران، اتحادیه اروپا و دیگر شرکای توافق هســته ای (برجام) و حتی طیف گسترده ای از اعضای کنگره آمریکا را به تکاپو واداشته تا مانع از یک حرکت احمقانه از سوی رئیس جمهور آمریکا و حلقه مشاوران رادیکال او شوند.

قدس آنلاین- اظهارات مبهم اما تند دونالد ترامپ و اطلاعات درزکرده از راهبرد جدید تدوین شده از سوی تیم امنیت ملی او در مقابل ایران، اتحادیه اروپا و دیگر شرکای توافق هســته ای (برجام) و حتی طیف گسترده ای از اعضای کنگره آمریکا را به تکاپو واداشته تا مانع از یک حرکت احمقانه از سوی رئیس جمهور آمریکا و حلقه مشاوران رادیکال او شوند. ترامپ پنج شنبه شب در دیدار با فرماندهان ارشــد نظامی آمریکا که برای بررســی نحوه تقابل با فعالیت های منطقــه ای ایران و برجام برگزار شد، بار دیگر ایران را متهم به نقض روح برجام کرد و گفــت: نباید اجــازه دهیم که ایران به ســلاح هسته ای دست پیدا کند. ایران علاوه بر حمایت از تروریســم، هــرج و مرج را در خاورمیانه گسترش می دهد. ترامپ درباره فرجام برجام گفت: «به زودی خبرهایی درباره ایران خواهید شنید». او در جمع فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و وزیر دفاع این کشــور به خبرنگاران گفت: «می دانید این جمع نماینده چه چیزی است؟ آرامش قبل از توفان».

رســانه های آمریکایی به نقل از منابع نزدیک به دولت ترامپ اعلام می کنند که احتمالاً او بنا دارد پایبندی ایران به برجام را تأیید نکرده و تصمیم درباره ماندن یا خــروج از برجام را به کنگره واگذار کند. این در حالی است که آژانس انرژی اتمی به عنوان مرجع رســمی نظارت بر برجام تاکنون ۸ بار پایبندی کامل ایران به برجام را تأیید کرده است. شبکه خبری «بلومبرگ» در گزارشی مدعی دسترسی به برخی از مفاد راهبرد جدید دولت ترامپ در مورد ایران شد. منابع مورد اســتناد «بلومبرگ» گفته اند که راهبرد جدید نوعی رویکرد تهاجمی برای مقابله با «تهدیدهای ایران» در سراسر جهان و استفاده از تهدیدهای ترامپ به عنوان اهرم فشــار برای جلب حمایت متحدان آمریکا جهت تغییــر مفاد این توافق را شامل خواهد شــد.

اعلام سپاه پاســداران انقلاب اســلامی به عنوان یک ســازمان تروریستی محور اصلی راهبرد جدید ترامپ در قبال ایران را تشکیل می دهد. طرح جدید همچنیــن مقابله با شــبکه های ایــران در داخل آمریکای لاتین، برنامه موشکی، مسائل حقوق بشــر و حمایت ایران از گروه هایی مانند حزب االله را شامل خواهد شد. بازی موش و گربه ترامپ و جمهوری خواهان وبگاه «پولیتیکو» به نقل از منابع خود نوشــت راهبردی که هربرت ریموند مک مســتر، مشاور امنیت ملی کاخ ســفید، رهبری تیم تدوین آن را بر عهده داشــته، در بخش برجام خواستار آن است که ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید نکند اما با انجام رایزنی هایی با کنگره از بازگشــت تحریم های رفع شده به موجب برجام علیــه ایران جلوگیری کند. ایــن راهبرد زمینه را برای فشــار بر تهران به منظور متعهدماندن به برجــام فراهم می کنــد. در راهبرد جدیدی که درباره ایران تدوین شــده، فرض بر این قرار گرفته است که توافق هسته ای فعلاً دست نخورده باقی خواهد ماند. این طرح پیشنهادی خواستار همکاری تیم ترامپ با کنگره و متحدان اروپایی آمریکا برای تشدید فشارها علیه ایران است. با این حال از هم اکنون سناتورهای جمهوری خواه در حــال رایزنی و زمینه چینی بــرای اعمال و بازگردانــدن تحریم های هســته ای علیه ایران هســتند. تد کروز، ســناتور جمهوری خواه و از مخالفان برجام، در گفت وگو با «واشنگتن فری بیکن» گفته است که ترامپ راهی جز اعلام عدم پایبنــدی ایران به برجام ندارد تا به کنگره اجازه دهد اقدامات تنبیهی سختی را علیه ایران اعمال کند. تام کاتن، دیگر سناتور جمهوری خواه هم در گفت وگو با «واشنگتن پست» از لزوم همکاری دولت و کنگره با متحدان اروپایی و به ویژه اسرائیل و متحدان عربی خود برای رفع نقائص برجام و اعمال محدودیت های بیشتر بر ایران سخن گفت. ایــن وقایع امــا در داخــل کنگره بــا واکنش دموکرات ها که از آنچه در حال رخ دادن اســت، احساس خطر می کنند مواجه شده است. ۱۸۰ نماینده دموکرات در نامه ای از ترامپ خواستند در برجام باقی بماند. به نوشــته وبگاه «جوییش تلگرافیک»، در این نامه آمده اســت: برخی از ما رأی مثبت و برخی رأی منفی به توافق هسته ای ایــران دادیم. با این حال، مــا در این عقیده که اجرای کامل این توافق اهرم فشار بیشتری برای متوقف کردن برنامه هســته ای تسلیحاتی بالقوة ایران فراهم کرده و فعالیت های ثبات زدای ایران را کاهش می دهد، متحد هستیم. برجام توافقی ناقص اســت اما بــرای پرداختن بــه تمهیدات مسئله برانگیز نیاز است تا ما با شرکای بین المللی خود در یک جایگاه بایستیم. اروپایی ها به سراغ کنگره رفتند در حالی که کشــورهای اروپایی از متقاعدکردن رئیس جمهور آمریکا برای حفــظ برجام ناامید شده اند، به دنبال آن هستند که کنگره آمریکا این توافق هسته ای را حفظ کند. تلاش های لابی گری اروپا در حال حاضر بر کنگره آمریکا متمرکز شده است که در صورت عدم تأیید پایبندی ایران به برجام توســط ترامپ، ۲ ماه برای تصمیم گیری درباره وضع مجدد تحریم هــا علیه تهران زمان دارد. در همین راستا تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا روز پنج شــنبه در نشست کنگره آمریکا با قانون گــذاران آمریکایی بــه رایزنی و گفت وگو پرداختند تا آن ها را از سیاست کشورهای اروپایی در حمایت از برجــام و تأکید بر لزوم حفظ این توافق آگاه کنند.

یک مقام ســفارت انگلیس به «رویترز» گفت که کیم داروش، ســفیر انگلیس در واشــنگتن، به اتفاق همتایان اروپایی خود با نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات دیدار کرده تا اطلاعات لازم درباره موضع اروپایی ها در مورد برجام را در اختیار آن ها قرار دهد. دیوید او سالیوان، سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن، در توئیترش نوشت: «تمام روز در کنگره بودم و توضیح می دادم که این توافق نتیجه بخش بوده و ما هر کاری خواهیم کرد تا اطمینان یابیم که توافق چندجانبه ۱+۵ پابرجا می ماند». ژرارد آرو، ســفیر فرانســه در واشنگتن، هم در واکنش به توئیت او ســالیوان در توییتر نوشت: «اتحادیه اروپا، فرانســه، آلمان و انگلستان با هم برای حفظ توافقــی بین المللی که نتیجه بخش بوده، همکاری می کنند». ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه، نیز در واکنش به اظهارات روز گذشته ترامپ گفت که توافق هسته ای باید به همین شکل حفظ شود و مسکو امیدوار است واشنگتن تصمیمی متعادل درباره برجام اتخاذ کند. هلگا اشــمید، معاون فدریکا موگرینی، هم روز چهارشنبه در کنفرانس «سرمایه گذاری در ایران» تأکید کرد که اتحادیه اروپا برای حفظ برجام هر آنچه را لازم باشد، انجام خواهد داد.

منبع: روزنامه قدس