پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶

معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به قدس:

نوسان‌های «ارز» متأثر از عملیات‌های روانی است

آرش خلیل‌خانه

محمد نهاوندیان

معاون اقتصادی رئیس جمهور نوسان‌های بازار ارز در روزهای اخیر را تحت تأثیر عوامل روانی دانست و تأکید کرد: پیش‌بینی ما این است که آرامش بازار ارز ادامه پیدا خواهد کرد.

قدس آنلاین- معاون اقتصادی رئیس جمهور نوسان‌های بازار ارز در روزهای اخیر را تحت تأثیر عوامل روانی دانست و تأکید کرد: پیش‌بینی ما این است که آرامش بازار ارز ادامه پیدا خواهد کرد.
محمد نهاوندیان که در حاشیه نشیت هیئت دولت به پرسش خبرنگار قدس درباره تدابیر دولت برای مهار تب به وجود آمده در بازار ارز در روزهای اخیر پاسخ می‌داد، یکی از توفیقات سال‌های اخیر دولت، کاهش التهابات و نوسانات بازار ارز و آرامش عمومی در حوزه تورم عنوان کرده و افزود: برخی التهاب‌ها در سایه مسائل اقتصادی و روانی ممکن است بروز کند، اما در سال ۹۵ هم در مقطعی ما یک حرکت رو به بالا در نرخ ارز داشتیم که فروکش کرد و کسانی که سوداگرانه در این بازار آمده بودند، متحمل زیان شدند. وی اضافه کرد: سیاست ارزی دولت تغییر نکرده، همان سیاست شناور مدیریت شده است؛ امروز به صلاح اقتصاد است که ثبات در آن حفظ شود.

منبع: روزنامه قدس