چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

آقای روحانی! اقدام خوبتان ابتر نماند

امیر ابراهیم رسولی

امیرابراهیم رسولی

بلایای طبیعی در هر کجای جهان که اتفاق بیفتد سختی، درد و ناراحتی مردم یک شکل است؛ هیچ کس خوشحال نمی‌شود و همدردی برای تمام انسان‌ها یکی است. فطرت آدمی، دلسوز همنوع بوده و از آن گریزی نیست. حادثه زلزله در کشور ما نیز مستثنا نمی‌شود و ناراحتی مردم دیگر شهرها نیز امری طبیعی و کمک به مردم زلزله زده امری واجب است.

قدس آنلاین- بلایای طبیعی در هر کجای جهان که اتفاق بیفتد سختی، درد و ناراحتی مردم یک شکل است؛ هیچ کس خوشحال نمی‌شود و همدردی برای تمام انسان‌ها یکی است. فطرت آدمی، دلسوز همنوع بوده و از آن گریزی نیست. حادثه زلزله در کشور ما نیز مستثنا نمی‌شود و ناراحتی مردم دیگر شهرها نیز امری طبیعی و کمک به مردم زلزله زده امری واجب است.
رئیس دولت دوازدهم در فاصله کوتاهی از زلزله دلخراش کرمانشاه به مناطق خسارت دیده رفت تا در خسران مادی و معنوی و اندوه مردم سهیم باشد.
اگرچه قبل از او معاون اول دولتش به منطقه رفته بود اما سیاست زدگی باعث شد تا از آن رفتن چیزی جز حاشیه برای مردم نماند و اذهان را مکدر کند. روحانی با رفتن خود هم به نحوی جبران عملکرد بد معاون اول را کرد و هم با عمل و گفتارش نشان داد به دنبال مقاصد سیاسی نیست.
کرمانشاه و مردم آن خطه این روزها گرفتارترین مردم این کشور هستند؛ هم در تنگنای مشکلات گرفتارند و هم فشار روحی حاصل از غم عزیزان آنان را در سخت‌ترین شرایط قرار داده است.
مهم‌ترین وظیفه ملی کنار آنان بودن است، حال هر کسی به هر نحوی می‌تواند، باید در این مسیر قرار گیرد. فردی از شهرتش، فردی از ثروتش یا فردی از دعایش می‌تواند استفاده کند و همدرد باشد. اگرچه وظایف مسئولان ارشد کشور متفاوت است. برخی اقدامات نمادین است و برخی دیگر عملیاتی و مستمر، اما به نظر می‌رسد تکلیف رئیس جمهور نه دفعی است و نه نمادی، بلکه به عنوان شخص اول اجرایی نظام و کشور باید تا نهایت این حادثه نقشش مستمر ادامه یابد.
رئیس دولت تا ارکان مختلف آن از آغاز عملیات پس از زلزله تا اسکان دایمی و جبران و التیام مردم باید برنامه داشته و لحظه‌ای از آنان غافل نشوند. البته در رفتن روحانی به کرمانشاه ممکن است از سوی برخی دوستان نادان سخنانی رانده شود، اما او در این اقدام خوب نباید ذره‌ای تردید کند و وارد فضای سیاست زده نشود تا مردم از اقدامش نفع کامل ببرند. ممکن است ضعف دولت در حوزه‌های مختلف قابل لمس باشد، اما باید از اقدام درست حمایت کرد و هیچ جریانی نباید در این مسئله دچار خطای استراتژیک شود. ایشان نیز بداند صرف رفتن او، پایان کار نیست و نباید اجازه بدهد اقدام خوبش با بی عملی بعدش ابتر بماند.
امیدوار باشیم تمام مسئولان در هر نقطه‌ای از کشور چنانچه تاکنون احساس تکلیف کرده‌اند، روند اقدامات خود را متوقف نکرده و اسیر روزمرگی نشوند تا مردم رسیدن به آرامش را حس کنند.

منبع: روزنامه قدس