شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

بومگردی

آبشار شوی

آبشارشوی

ِ اهواز_ آبشار شوی بزرگ ترین آبشار طبیعی خاورمیانه و یکی از زیباترین آبشارهای ایران است.

به گزارش قدس آنلاین، آبشـار شـوی کـه در نزدیکـی کوه سـالن و فاصله ۹۰ کیلومتری از مرکز شهرسـتان دزفول اسـتان خوزسـتان قـرار دارد، از طبیعتی سرسـبز و زیبـا در فصل بهار ً ماه فروردین اسـت کـه هوای بهـاری طراوات و سرسـبزی بیشـتری به این برخـوردار اسـت. بهتریـن زمـان بازدیـد از ایـن آبشـار در اوایـل فصـل بهـار و خصوصا منطقه بخشـیده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.