چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «قدس‌آنلاین»:

«تهران» باید سه استان مجزا شود

شاه

قدس‌آنلاین- محمود مصدق: نماینده مردم شهریار، قدس و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی‌از ایجاد استان ۱۵ خرداد دفاع کرد و گفت: تبدیل استان تهران به سه استان ضرورت دارد.

محمد محمودی شاه‌نشین، نمایندهعضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌.گو با قدس‌آنلاین درباره ایجاد استان۱۵ خردادگفت: نیاز است در ساختار استان تهرانبا توجه به وسعت، جمعیت، زیر ساختارها، صنایع و مراکز آموزشی زیاد و همچنین بحث حاشیه‌نشینی آن، تجدیدنظر شود. براین اساس بعضی از نمایندگاناز جمله بنده و آقای نقوی حسینی در تلاشیمتا در صورت امکاندو استان به نام‌های ۱۵ خرداد و استان تهران غربی ایجاد شود.

به گفته وی استان غربی تهران می‌توانداز شهرستان‌های ملارد، رباط کریم، قدس وشهریارتشکیل شود و استان ۱۵ خرداد هممتشکلاز شهرستان‌های قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشتدرجنوب شرقی استان تهران فعلی باشد.

وی دریافت سهم عادلانه از بودجه و اعتبارات کشور برای مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی تهران رامهمترین دلیلبرای ارائه پیشنهاد ایجاد استان‌های جدیددر استان تهرانخواند و گفت:در حال حاضر در تقسیم درآمد و بودجه کشور تهران را به عنوان یک منطقه برخوردار می‌بینندبه همین دلیل مشکلاتشهرهای اطراف تهراننادیده گرفته می‌شود از این رو در صورتتشکیل استان‌های جدید در مناطق یاد شده ضرایب و و نیازهای آنهابه صورت واقعیدیده می‌شود و این گونه درتقسیم بودجه و اعتبارات کشور سهم آنها به عدالتنزدیک تر خواهد شد.

محمودی شاه نشین در پاسخ به اینسؤال که براساس لایحه جامع تقسیمات کشوری یک منطقهبرای تبدیل شدنبه استانبایددارایشاخص‌های مختلفیدر زمینه ‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی – درمانی، فرهنگیاقتصادی، جمعیتی و آموزشی باشد، با این وجودآیا شهرستان‌های جنوب غربیو جنوب شرقی  استان تهرانظرفیت استان شدن را دارند؟ گفت:‌ ‌ به باور ما اینمناطقاز جهات مختلف بویژه جمعیت و برخورداری از صنایع و مشاغلظرفیت‌های لازم را برای استان شدن دارا هستند. از سوی دیگرما منکر وجود برخی از کمبودها در این مناطقکه به خاطر معرفی شدن تهران به عنوان استان برخوردار ایجاد شده است، نیستیمبه همین دلیلدر صددیم تا به استان تبدیل شود و سهم واقعی از بودجه کشور ببرند و تا حد ممکن کمبودهای شان بر طرف شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که با افزایش استان‌هاآیا مشکلی شبیه فربه شدن دولت و عدم تامین بودجهمورد نیاز پیش نمی‌آید؟ گفت: استان تهران وضعیت خاص خود را دارد. مثلاً شهریار با ۷۵۰ هزار نفر جمعیت بیش ازاز ۵ شهرستان دیگر جمعیت دارد یا تعداد دانش آموزان و صنایع موجود درآن از دیگر شهرهای متوسط کشور بیشتر استبنابراین استان شدن آنها کاملاً ضروری، مفید و تأثیرگذار است. ضمن این که معتقدیم با این اتفاق احتمالی مشکل خاصیبرای مردم ایجاد نخواهد شد لذادر این رابطه بایدکار شود اما این که دولت چه تصمیمی‌در این رابطه می‌گیرد باید منتظر بمانیم.


 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.