دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۲

خراسان رضوی 8600 حلقه چاه آب غیرمجاز دارد

چاه های اب

قدس انلاین : دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هشت هزار و 600 حلقه چاه آب غیرمجاز در استان وجود دارد که باید سیاست بستن آن با جدیت دنبال شود.

شهرام عیدی زاده، دوشنبه افزود: این در شرایطی است که تمام پهنه استان خراسان رضوی در سالیان اخیز با خشکسالی شدید و بسیار شدید مواجه بوده است.

وی ادامه داد: از کل مساحت تحت تاثیر خشکسالی استان خراسان رضوی، تا پایان فروردین امسال 51 درصد دچار خشکسالی شدید و 30 درصد دچار خشکسالی بسیار شدید بوده است.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در میان شهرستان های استان، تایباد و خواف به ترتیب با 100 و 97.5 درصد خشکسالی بسیار شدید و داورزن و سرخس با 100 درصد خشکسالی شدید مواجهند.
عیدی زاده افزود: برای مقابله با چاههای آب غیرمجاز، سیاست انسداد این چاهها در پیش گرفته شده و به طور مثال در سال 1395، از محل این انسدادها 285.5 میلیون مترمکعب در مصرف آب خراسان رضوی صرفه جویی شده است.
وی ادامه داد: الگوی مصرف آب در خراسان رضوی با سایر نقاط کشور متفاوت است و میزان مصرف از محل آبهای زیرزمینی بسیار بیشتر از آبهای سطحی است و در حالی که به طور میانگین 38 درصد مصرف آب کشور از منابع سطحی و 62درصد زیرزمینی است این نسبت در خراسان رضوی بهع ترتیب 18 و 82 درصد است.
عیدی زاده افزود: 83 درصد منابع آبی سطحی خراسان رضوی در بخش کشاورزی، 12درصد در بخش آشامیدنی و پنج درصد در بخش صنعت و خدمات مصرف می شود.
وی ادامه داد: حجم کل آب مصرفی سطحی و زیرزمینی در خراسان رضوی پنج هزار و 114میلیون متر مکعب گزارش شده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.