دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷

با موافقت نمایندگان؛

ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب و ترتیبات تشکیل هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را تعیین کردند.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ساز و کار تشکیل هیئت اجرایی انتخابات را تعیین کردند.

ماده ۱۵ مصوب به شرح زیر است:

ماده ۱۵- ماده (۳۱) به شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (۳۱) قبلی به ماده (۳۱ مکرر ۲) اصلاح می‌شود.

ماده ۳۱- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیئت اجرایی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد:

١-وزیر کشور (رئیس هیئت)

۲- دادستان کل کشور

٣- وزیر اطلاعات

۴- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشند.

تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرایی مرکزی، وزیر کشور، مجموعاً سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت معرفی می‌کند.

پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیئت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیئت اجرایی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأیید شده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲- هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاد دهنده ارسال کند.

چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید.

هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳- جلسات هیئت اجرایی مرکزی با حضور ۹ نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است.

تبصره ۴ - اولین جلسه هیئت اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نایب رئیس از بین اعضای هیئت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود.

تبصره ۵- هیئت اجرایی مرکزی موظف است کلیه صورت‌جلسات و مصوبات خود را نزد هیئت مرکزی نظارت ارسال نماید.

تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیئت مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

تبصره ۶- هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.