همه‌ی خبرهای امروز
  • عاقبت خاک گِلِ کوزه گران خواهیم شد ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۶:۳۹

    عاقبت خاک گِلِ کوزه گران خواهیم شد/گزارش تصویری

    سیدحمیدهاشمی _ حاج احمدحیدریان، نه آنکه تازه به شغل سُفالینه و کوزه گری روی آورده باشد که خودش میگوید این شغل آباء و اجدادی اش است که از دویست سال پیش به این کار اشتغال داشته اند. پدرش حاج ضیاء حیدریان حالا دیگر پیر دِیری شده است و بیشتر کارها را به دست دو فرزندش احمد و محمد سپرده است. حاج احمد می گوید رویکرد مردم به سنت های قدیمی بهتر از سالهای گذشته شده است و استفاده از ظروف سُفالی و آب خوردن ازکوزه مشتاقان زیادی پیدا کرده است.