همه‌ی خبرهای امروز
  • محمد صادق دهنادی ۱۳۹۶-۱۱-۲۳ ۰۹:۰۱

    چرا قدردان حضور مردم نیستیم؟

    محمد صادق دهنادی

    قدرشناسی از این همه مجاهدت جز با وحدت عملی و زمان شناسی به وجود نمی آید و برای این هدف، نیاز است مسئولان کشور به صورت .عملی وارد مرحله وحدت و همدلی شوند