همه‌ی خبرهای امروز
  • راهپیمایی 22 بهمن ۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۰۹:۱۱

    مسئولان مقام مردم را بشناسند

    قائم شریعتی

    مردم جشــن ۳۹ ســالگی انقلاب را با حماسه حضورشان با شکوه هرچه تمام تر برگزار کردند و ۲۲ بهمنی تماشایی را خلق کردند.