همه‌ی خبرهای امروز
 • علی نادری ۱۳۹۶-۰۴-۰۸ ۱۰:۱۸

  مظلوم نمایی برای انحراف اذهان از مسائل اصلی کشور

  علی نادری

 • دینانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۴-۰۴ ۱۲:۱۶

  فطر؛ عید بازگشت انسان به خویشتن

  دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

  عید فطر که از راه می رسد و با پایان ماه مبارک رمضــان این غزل حافظ که می گوید: «بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد...» قابل تفسیر می شــود؛ چون ترک فلک، ماه رمضان را برد، ایام ظاهری، که بقا نــدارد و ایام باید بگذرد ظاهر ماه رمضان رفت تا یک سال دیگر، اما اثر ماه رمضان که معرفت است، می ماند.

 • صادق کوشکی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۴-۰۳ ۱۲:۰۵

  روز قدس یادآور آن است که دشمن را بشناسیم

  محمد صادق کوشکی

  اندیشه روزقدس یک اندیشه دینی و برآمده از تعالیم وباورهای دینی است، زیرا به فرموده حضرت علی (ع) ما وظیفه داریم همواره یاور مظلومان و دشمن ظالمان باشیم.

 • امام زمان عج ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ ۱۲:۲۷

  مهدی جان! کجای این بیکرانه در غربت اید...

  نغمه الهی العفو که پَر می کشد به آسمان و ماه که می افتد لبِ ایوانِ عاشقی، هیچ حالی خوشتر از یاد شما کردن نیست، معصوما...

 • نجابت ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۱

  توسعه توحش بین المللی عربستان

  رضا نجابت

  ســلمان پادشاه عربســتان با صــدور دســتوری به برخی تغییــر و تحــولات در دســتگاه اجرایی کشورش دســت زده که مهم ترین تحول، عزل بــرادرزاده اش محمد بن نایف ولیعهد این کشور و انتصاب فرزند خودش محمد بن ســلمان به این سمت است. محمد بن نایف ســمت های دیگری همچون وزارت کشور و نایب رئیســی شورای وزیران این کشــور را نیز به عهده داشــت که از تمام سمت های حکومتی با دستور پادشاه کنار گذاشته شد.

 • صالحی ۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۱۰:۴۵

  موشک های سپاه به آمریکا سیلی سخت تری زد یا به تروریست ها؟

  احسان صالحی

  امــا انتقام از تروریســت ها تنها دســتاورد کارِ کارستان سرداران رشید نیست؛ حماسه موشکی و سیلی ســخت جمهوری اسلامی با یک تیر چند نشــان را زد. پرتاب موشک های نقطه زن ذوالفقار با برد ۷۰۰ کیلومتری در روزهایی انجام شد که ایجاد کنندگان داعش در واشنگتن در حال تصویب تحریم های جدید و چند لایه علیه کشورمان هستند.

 • رسولی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۲۸ ۱۱:۵۵

  مردم منتظر برخورد با متخلفان

  امیرابراهیم رسولی

  اگرچه با تأیید نتیجه انتخابات توسط شورای محترم نگهبان و تأیید رهبر انقلاب بر صحت کلی انتخابات اما تکلیف برخورد با متخلفان بــر دوش نهادهای نظارتی قــرار گرفت تا با برخورد شــفاف با عوامــل تخلف از تکرار اقداماتی که موجب خدشه دار شدن اعتماد مردمی شده، جلوگیری کنند.

 • حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۲۵ ۱۳:۲۹

  لغو سند ۲۰۳۰ از مصادیق آتش به اختیار

  نصراالله پژمانفر

  دولت یازدهم متأســفانه تعهداتی در چارچوب سند ۲۰۳۰ به یونســکو داد که عملاً سبب به حاشــیه رفتن ســند ملی و برتری یافتن سند بین المللی شد. سند ۲۰۳۰ البته محدود به حوزه آموزش و پرورش نبــود بلکه در زمینه خانواده، سلامت، محیط زیســت و کشاورزی نیز اهداف عملیاتی و شاخص هایی را تعیین کرده بود.

 • رضا شیران خراسانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۵

  مخاطب «باید بشودها» چه کسی است ؟

  رضا شیران خراسانی

  در انتخابات اخیر غبار از حقایق بیش از پیش برداشــته شد و ارتقاء سطح آگاهی و مطالبۀ عمومــی مردم از دولتمردان باعث شــد که دولــت این بار نگران مطالبه و محاکمۀ ملت ناظر و هوشــیار باشــد. بر این اساس انتظار می رود، دولت دوم روحانی با گذشته تفاوت های اساسی داشته باشد، اما هنوز چند هفته از انتخابات نگذشته است که شخص رئیس جمهــور دوباره از واژه «باید بشــود» به جای «انجام دادیم» استفاده می کند.

 • حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ ۱۰:۱۳

  لزوم ورود دستگاه قضا به پرونده سند ۲۰۳۰

  نصرالله پژمانفر

  در سند ۲۰۳۰ بیشتر به خطر محتوا توجه می شود که درصدد است ماهیت استعماری برای ملت مســلمان ایجاد کند و قصد جدا کردن ملت های مسلمان از معنویات را دارد، از طرفی اصل ســند از محتــوای آن خطر بیشــتری دارد و نبایــد از آن غفلت صورت بگیرد، زیرا روح حاکم بر یونسکو، استقلال، اسلام و عزت مداری نیست.

 • دکتر محمد دهقانی ۱۳۹۶-۰۳-۲۲ ۱۴:۲۹

  سخنان نسنجیده، چراغ سبزی به تروریست ها

  دکتر محمد دهقان

  حضور ترامپ در منطقه و تعامل با عربستان، چهره منفور آن ها را در ســطح بین المللی بیشتر از گذشته مخدوش کرد زیرا آن ها با کشوری دست دوســتی دادند که از حقوق بشر هیچ بویی نبرده است و کارنامه سیاهی از خود در این زمینه بر جای گذاشته است.

 • نقوی حسینی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۲۱ ۱۰:۳۱

  آمریکا، صهیونیست و سعودی، مثلث شوم تولید تروریسم

  سید حسین نقوی حسینی

  گــروه های تروریســتی مولود مثلث شــوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی هســتند که با حمایت مالی و لجستیکی که از تروریســت ها انجام می دهند به تشــکیل گروه هــای تروریســتی همچــون القاعده، طالبــان و داعش اقدام می کننــد.

 • مالک شریعتی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۲۰ ۱۰:۴۳

  همزمانی تحریم و ترور یادآور خاطرات دهه ۶۰

  مالک شریعتی

  همزمانی تحریم و ترور، خاطــرات دهه ۶۰ را در اذهان مردم زنده کرد؛ برای مردم ایــران کارتر و ریگان تفاوتی با اوباما و ترامپ ندارند جز اینکه این ها صاحب تجربه خباثت آمیز همه پیشینیان خود نیز هستند و امروز آل سعود را در تداوم صدام و داعش را در ادامه ســازمان منافقین علیه ملت ایران متحد و به خدمت گرفته اند.

 • دكتر محمدمهدى شيرمحمدى - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۱۸ ۱۰:۵۸

  عبرت های حادثه تروریستی تهران

  دکتر محمدمهدی شیرمحمدی

  حادثه تروریســتی «خانه ملت» و «حــرم بنیانگذار انقلاب اســلامی» موجب می شــود قدر و منزلت نهادهای امنیتی بیشتر نزد ملت شناخته شود، سطح توقع و مطالبه جامعه از دستگاه های امنیتی نیز بالاتر می رود. مهم ترین انتظار از نهادهای مسئول، توصیف ابعاد پنهان حادثه در اسرع وقت است که بیش از هر چیز می تواند قوت این نهادها را برای مردم آشکار سازد.

 • فلاحت پیشه ۱۳۹۶-۰۳-۱۷ ۱۴:۰۱

  اتفاقات منطقه بر راهبرد ایران اثری ندارد

  دکترحشمت االله فلاحت پیشه

  اتفاقات بین عربستان و قطر را باید در گذشته این دوکشور جستجو کرد، زمانی که آنها حتی در دهه نود به درگیری های مرزی محدود هم رســیدند وتعدای از سربازانشان کشته شدند اما بعد با دخالت شورای همکاری خلیج فارس اختلافات کاهش پیدا کرد اما واقعیت آن است که اختلافات هیچ گاه به صورت ریشه ای حل نشد و اکنون شاهد اتفاقات جدی در روابط این دو کشور درست چند روز بعد از سفر ترامپ به منطقه هستیم.

 • رحیمی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۱۷ ۱۳:۴۹

  ایمان به توان داخلی کلید قفل سیاست خارجی ملتمسانه

  محمد مهدی رحیمی

  انقلاب اســلامی ایران از ابتدای پیروزی در حوزه سیاست خارجی یک گفتمان منطقی، دقیق و حساب شده داشته که بر آن اصولی حاکم بوده است. در همین زمینه یکی از شعارهای انقلاب «نه شرقی نه غربی» بود که با فضای دوقطبی ای که آن ایــام در جهان حاکم بود، بیشــتر محمل و محل عرضه داشــت. علاوه بر آن اصل نفی راه اســت که برگرفته از مفاهیم دینی ماست و اشــاره به این موضوع دارد که در مذاکــرات و تعاملات خارجی نباید موجبات استیلا و برتری دولت های خارجی بر حکومت اسلامی ایجاد شود.

 • محمد صادق کوشکی ۱۳۹۶-۰۳-۱۶ ۱۲:۰۸

  قطر تمایل ندارد پدرخواندگی عربستان را بپذیرد

  دکترمحمد صادق کوشکی

  رژیم ســعودی در جهان عرب و بخصوص در شــورای همکاری خلیج فارس ســعی دارد خــود رابه عنوان پدر خوانده و یا برادر بزرگ تر سایر کشورهای عربی القا و برتری خــود را بر منطقه اثبات کند و از آن جا که کشــور قطر نیز تمایل ندارد تحت امر این پدرخواندگی فعالیت کند و از زمان شــیخ حمد، پدر فعلی امیر قطر در تلاش اســت که سیاست مستقلی را از عربستان در پیش بگیرد و این مهم تریــن دلیل اختلاف بین این دو کشور می باشد.

 • محمدخانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۱۶ ۱۲:۰۴

  تغییر به نفع مردم تازه آغاز شده است

  عبدالمطهر محمدخانی

  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأیید نتیجه آن توسط شورای محترم نگهبان در حالی به پایان رسید که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پس از رئیس جمهور مســتقر با کسب اعتماد ۱۶ میلیون ایرانی توانست رتبه دوم را از آن خود کند. بدون تردید نتیجه انتخابات با همه نواقص، تخلفات و کارشــکنی ها و کم کاری ها مورد تأیید شخص ایشان و حامیانشان است. گرچه ایشان همچنان از طریق دستگاه قضایی پیگیر تخلفات هستند.

 • محمد امین توکلی زاده ۱۳۹۶-۰۳-۱۵ ۱۶:۵۲

  سخنی با بیت امام رحمه الله علیه در مورد مظلومیت دهه ۶۰

  امین توکلی زاده

 • بابک رحیمیان ۱۳۹۶-۰۳-۱۳ ۱۶:۳۰

  من مزدورم ...!

  بابک رحیمیان

  من مزدورم چون هیچ وقت از رییس شما نپرسیدیم شما که وکیل هستید نه قاضی چرا پس از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب و در ۴ سال گذشته در قامت مدعی العموم نپرسیدید ۳۶۰ هزار نفردر حاشیه شهر زاهدان بر چه اساسی از انشعاب برق، آب و گاز و حتی نفت محروم هستند و اگر شهروند درجه دو در کشور نداریم پس درجه این شهروندان فاقد امکانات اولیه زندگی چند است؟

 • رسولی ۱۳۹۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۳۱

  در مسیر امام محرومان

  امیرابراهیم رسولی

  در ســالگردی دیگــر از هجــران بنیانگــذار رهبــر کبیرانقلاب ایران،حضرت امام خمینــی(ره) قرار داریم.این روزها هر کسی و در هر جایگاهی می تواند با نگاهی به تاریخ ایران ،نقطه عطفی چون ظهــور فردی همانند امام خمینی و انقلابش را به عنوان سمبل عشق به دین، مردم و کشور درک کرده و به آن افتخار کند.

 • امام - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۱۳ ۱۵:۲۵

  امام محرومان

  قائم شریعتی

  بــی تردید حضرت امام خمینــی(ره) را می توان احیاگر اســلام ناب محمدی در قرن اخیر دانست. یکی از مهمترین وجوه آن، رفتار، ســلوک نبوی و پیامبرگونه ایشان بود که هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی نمود عینی فراوانی داشت.

 • شمسایی ۱۳۹۶-۰۳-۱۱ ۱۰:۰۲

  مظلومیت رسانه

  ایمان شمسایی

  اصحاب رسانه مظلومند. خبرنگاران مظلومنــد چــون صادقانــه هنگامــی که میکروفون یا ضبط صوتشان را مقابل صورت مسئولی می گیرند هیچ تضمینی وجود ندارد که از سوی وزیری، میکروفونشان پرت نشود یا از سوی وزیری دیگر، مزدور خطاب نشوند. ســهم مســئولان اجرایــی در توهیــن به خبرنگاران، از حد گذشته است و جدیدترین آن، برخورد وزیر بهداشت با خبرنگار قدس در حاشیه جلسه هیئت دولت بود.

 • رسولی ۱۳۹۶-۰۳-۰۹ ۱۰:۲۶

  منطق حصر و عاقبت رفتار منفعت طلبان

  امیر ابراهیم رسولی

  در ســال های اخیر و در هنگامه انتخابات مجلس یا ریاســت جمهوری شــاهد مانور تبلیغاتی برخی نامزدها بر رفع حصر سران فتنه هســتیم و اینکه هر نامــزدی به چه مقصودی به این موضوع پرداخته، متفاوت بوده است. از نماینده ای که تلاش می کرد، رد صلاحیت احتمالی خود را به دلیل شعار رفع حصر پوشش دهد تا عامل اصلی مخفی بماند و آبرویش حفظ شــود تا نامزدی که برای جلب رأی عــده ای، وعده رفع حصر می داد همگی از نمونه های منفعت طلبی سیاسی این افراد بوده است.

 • شیخ الاسلام - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۳-۰۸ ۱۱:۲۵

  سرنوشت شاه ایران و صدام در انتظار آل سعود

  حسین شیخ الاسلام

  در شرایط کنونی آل سعود باید به این نکته پی ببرد که نقش او برای جبهه اســتکبار به مثابه یک گاو شــیرده است و بدون تردید سرنوشت شاه ایران و صدام در آینده ای نه چندان دور در انتظارش خواهد بود.

 • یوسفیان ملا ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۱:۳۰

  امروز مجالی برای بهانه تراشی دولت نیست

  عزت الله یوسفیان ملا

  در شــرایط کنونی، دولــت دوازدهم باید بر اســاس وعده هایــی کــه در دوران فعالیت انتخاباتی با مردم در میان گذاشــته است، به تلاش های خود شــتاب بیشــتری دهد و در کنار صنایع نفتی و بخش کشــاورزی، صاحبان صنایع کوچک، اصناف، پیشه وران و بخصوص اقشار مستضعف جامعه را از رونق و نشاط اقتصادی برخوردار کند.

 • آیت االله سید رحیم توکل ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۲:۵۸

  قداست اماکن مذهبی باید حفظ شود

  آیت الله سید رحیم توکل

  کنســرت و نوازندگی عمومی در هر نقطه ای از کشور اگر هنجارشکن باشد، نه تنها گناه است؛ بلکه توسعه و ترویج فسق و فجور می باشد؛ اما درمکان هایی نظیر مشــهد مقدس و قم قطعاً حرمت شکنی نسبت به ائمه اطهار(علیهم السلام) است و گناه آن به مراتب بالاتر است.

 • حجت الاسلام عالی ۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۰:۳۲

  بایسته های ورود به ماه خدا

  حجت الاسلام والمسلمین عالی

  برای انجام هر عمل عبادی، روح و نیت آن عمل تعیین کننده اســت، یعنی اگــر نیت خالصانه نباشــد، بی گمان نتیجه ارزشمندی دستگیر نمی شود، بنابراین برای ورود به ماه میهمانی خدا پیش از همه نیت مهم است؛ بدان معنا که با تمام وجود و با نیت خالص به ماه وارد شویم.

 • رسولی ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۱:۰۹

  ۱۶ میلیون مطالبه گر

  امیرابراهیم رسولی

  رئیــس دولت دوازدهــم در حالی انتخاب شــد که ۱۶ میلیون رأی با اندیشــه هایــی متعالی رقیب وی هســتند. ۱۶ میلیون رأیی که مخالف وضع موجود بوده و امروز حسن روحانی باید به عنوان رئیس جمهور همه مردم پاسخگوی آنان باشد.

 • محسن مهدیان ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۱:۳۳

  نسبت دولت با ۱۶ میلیون منتقد

  محسن مهدیان

  در انتخابات اخیر غبار از حقایق بیش از پیش برداشــته شد و ارتقای سطح آگاهی و مطالبۀ عمومی مردم از دولتمردان موجب خواهد شد دولت این بار نگران مطالبه و محاکمۀ ملت ناظر و هوشیار باشد. دولت آقای روحانی با جبهه انتقادی سرسختی روبه روســت. این جریان انتقادی برای اولین بار اســت که چنین پرقدرت شکل می گیرد.