دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۱

اینبار هم به جای مدیریت بحران ، باران به داد مردم رسید!

آسمان اهواز سرخ و سیاه شد / گزارش تصویری

آسمان اهواز سرخ و سیاه شد

حدیث کریمی - چند روز بیشتر نبود که مردم اهواز شاهد باران و آسمانی ابری بودند که امروز آسمان دوباره رنگ خاک گرفت و بعد خوشبختانه باران نفس خاک را برید و بار دیگر به داد مردم رسید .