• عدم تثبیت فرهنگ مالیاتی در جامعه، حلقه مفقوده و عامل اصلی فرار های مالیاتی

    قدس آنلاین در گفت و گو با کارشناسان بررسی می کند:

    عدم تثبیت فرهنگ مالیاتی در جامعه، حلقه مفقوده و عامل اصلی فرار های مالیاتی

    گروه «اقتصاد» قدس آنلاین/ یکی از منابع درآمدی در یک نظام اقتصادی، ابزار مالیات و دریافت آن از مؤدیان مالیاتی می باشد، مالیات ابزاری جهت تامین اهداف تخصیص، توزیع و تثبیت اقتصادی می باشد که نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و ارتقائ رفاه جامعه ایفا می کند. بنابراین لازم است با تغییر در فرهنگ و نگرش مردم نسبت به مالیات و اقتباس از سیستم های مالیاتی کشورهای موفق و الگو برداری از فرهنگ مالیاتی این کشورها با همکاری و هماهنگی کلیه ارگان های حکومتی در گسترش فرهنگ مطلوب مالیاتی و ضمانت اجرایی آن از پدیده ناپسند فرارمالیاتی جلوگیری به عمل آورد .

اخبار برگزیده سایر حوزه ها