• افزایش 11 برابری قیمت مسکن طی سال 11 سال گذشته

    معاون آخوندی مطرح کرد؛

    افزایش 11 برابری قیمت مسکن طی سال 11 سال گذشته

    برای خرید مسکن باید طرف تقاضا تحریک شود و در همین راستا پرداخت وام مسکن به میزان ٨٠ میلیون تومان در تهران، ٦٠ میلیون تومان در کلان‌شهرها و ٤٠ میلیون تومان در شهرهای کوچک از اقداماتی برای طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن، پرداخت این تسهیلات برای زوجین نیز تا دو برابر سقف فراهم شد.

اخبار برگزیده صنعت، تجارت، کشاورزی