• گلستان در بی‌مهری پاییز مسئولان

    قدس گزارش می‌دهد

    گلستان در بی‌مهری پاییز مسئولان

    مشهد- وارد بازاری که نامش گلستان است، می‌شوم. بازاری که در بهترین جای شهر واقع شده است،یک طرف آن نامش خیابان دانشگاه و آن طرف دیگرش به خیابان اسدالهی راه دارد. جایی که هر دو طرف آن یکی از مراکز عبور ومرور دانشجویان و جوانان وعابران زیادی است اما گلستان شادابی ندارد!

تیتر سه زیرسرویس استان ها