• نبرد انسان و طبیعت در تالاب شادگان/ کارون پا درمیانی می کند

    نبرد انسان و طبیعت در تالاب شادگان/ کارون پا درمیانی می کند

    اهواز- اگر به شادگان سفر کنید اولین چیزی که به ذهن تان خطور می کند شهر «ونیز» است که مردمانش با قایق جابجا می شوند چرا که سه شهر بزرگ شادگان، آبادان و ماهشهر در حاشیه این تالاب بوده و تعدادی روستا نیز در داخل و مجاورت آن قرار دارند که از نظر تاریخی برای تامین معاش وابسته به تالاب هستند.

اخبار برگزیده خوزستان