• ۸۰ رشته قنات در استان سمنان مرمت و بازسازی‌شد

    ۸۰ رشته قنات در استان سمنان مرمت و بازسازی‌شد

    سمنان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه سیستم آبیاری نوین در ۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان راه‌اندازی می‌شود گفت: ۸۰ رشته قنات در استان سمنان مرمت و بازسازی‌شده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها