• انقلاب اسلامی ایران در یک جبهه مورد تهدید نیست

    انقلاب اسلامی ایران در یک جبهه مورد تهدید نیست

    یزد – رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس ما با هدف حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی در برابر مستکبران انجام شده گفت: اسلام و انقلاب از یک جبهه مورد تهدید نیستند، چراکه جنگ احزاب مدرن نسبت به انقلاب اسلامی طراحی‌ شده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها