• جنبش «صابرین» فلسطین؛ نوپا اما اثرگذار

    جنبش «صابرین» فلسطین؛ نوپا اما اثرگذار

    جنبش، «صابرین» اگرچه شاید به نظر برسد به دلیل شیعه بودن باید بیشتر مورد توجه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد، اما مقامات ایران همواره تاکید کرده اند که مسئله فلسطین برای آنها در اولویت نخست در بین همه مسائل جهان اسلام قرار دارد و در این زمینه تفاوتی بین حمایت از گروه های اهل تسنن و شیعه وجود ندارد.

اخبار برگزیده خاورمیانه