• استقرار تجهیزات نظامی امریکا در استونی

    استقرار تجهیزات نظامی امریکا در استونی

    تجهیزات نظامی امریکا از جمله تانک‌های رزمی ام۱ای۲ آبرامز و خودروهای زرهی بردلی به‌عنوان بخشی از گسترش حضور نظامی ناتو در مرزهای روسیه، وارد شهر تاپا در شمال استونی شده‌اند.

  • اختراع اینترنت در شوروی پیش از آمریکا

    اختراع اینترنت در شوروی پیش از آمریکا

    نتایج تازه ترین یافته های یک دانشمند آمریکایی نشان می دهد، کارشناسان سایبرنتیک شوروی سال ۱۹۵۹ یعنی بسیار زودتر از آمریکا طرح راه انداری مشابه اینترنت امروزی را ارائه و در این زمینه اقدام کرده بودند.

اخبار برگزیده سایر حوزه ها