• استقرار تجهیزات نظامی امریکا در استونی

    استقرار تجهیزات نظامی امریکا در استونی

    تجهیزات نظامی امریکا از جمله تانک‌های رزمی ام۱ای۲ آبرامز و خودروهای زرهی بردلی به‌عنوان بخشی از گسترش حضور نظامی ناتو در مرزهای روسیه، وارد شهر تاپا در شمال استونی شده‌اند.

اخبار برگزیده بین الملل