اردو های جهادی حاشیه شهر مشهد

کل اخبار:1

  • اردو های جهادی حاشیه شهر مشهد ۱۳۹۶-۰۴-۲۴ ۱۴:۴۹

    اردو های جهادی حاشیه شهر مشهد/گزارش تصویری

    محمد علی رضایی-بازدید خبرنگاران از اردوهای جهادی حاشیه شهر مشهد به همت سازمان بسیج رسانه استان خراسان رضوی انجام شد که امسال با حضور 220 هزار نفر روز و با عنوان رسم هجرت برگزار می شود .