انجمن روزنامه نگاران مسلمان تهران

کل اخبار:1

  • انجمن روزنامه نگاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۱۸:۲۷

    بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان:

    تداوم روند کنونی موجب بیکاری حجم انبوهی از خبرنگاران می شود

    انجمن روزنامه نگاران مسلمان دربیانیه ای هشدار داد که با ادامه روند فعلی و فقدان حمایت های لازم از سوی دولت و تعطیلی مطبوعات، بیم آن می رود که خبرنگاران در ردیف بالاترین آمار بیکاران کشور باشند.