بازگشت به زندگی

کل اخبار:1

  • طلاق ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۰:۰۲

    کارشناسان با اشاره به راهگشا بودن آموزش و مشاوره:

    راه برگشت برای زوج‌های جدا شده باز است

    رضا طلبی

    شمار زیادی از زوج‌های جدا شده بخصوص زنان، پس از طلاق از جدایی پشیمان می‌شوند که یک آمارغیررسمی نیز از پشیمانی ۹۰درصدی آن‌ها در سال‌های گذشته خبر داده است.