بیمارستان ابن سینا

کل اخبار:1

  • بيمارستان روانپزشكى ابن سيناى مشهد ۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۵:۳۰

    بیماران بی قرار/گزارش تصویری

    محمد علی رضایی-بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد-اختلالات مختلف روان‌پزشکی از جمله اختلالات سایکوتیک، خلقی، دو قطبی، اضطرابی شدید مانند وسواس، افسردگی و وابستگی به مواد مخدر علت بستری بیماران در این مرکز است.