بی ارزشی ملاک نرخ تورم

کل اخبار:1

  • خط فقر ۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۲:۵۴

    احتمال تغییر در روش تعیین دستمزد

    سبد معیشت جایگزین تورم می شود

    زهرا طوسی

    هیاهوی سال گذشته برای افزایش دستمزد۱۱ میلیون کارگر در کشور با افزایش ۵/۱۲ درصدی خاتمه یافت و این قشر همچنان در قعر خط فقر ماندند.