ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری

کل اخبار:2

 • محمدخانی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ ۱۰:۱۲

  یادداشت روزنامه قدس

  عملکرد دولت دلیل حضور گسترده مردم در ثبت نام ها

  عبدالمطهر محمدخانی

  این نوع از حضور یک نوع رفتار اعتراضی است زیرا می خواهند با این حرکت نشان دهند که ما با دولتی مواجه هســتیم که نه تنها عزم جدی بر حل مشــکلات مردم نــدارد بلکه حتی توانایــی آن را نیز نــدارد و اصلاً اهمیتی به مشکلات کشــور نمی دهد.

 • علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات ۱۳۹۵-۱۲-۱۴ ۱۹:۱۱

  احمدی:

  ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در زمان ثبت‌نام الزامی است

  رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه امنیت، سلامت و اجرای قانون وظیفه وزارت کشور در انتخابات پیش‌رو است، گفت: در زمان ثبت‌نام از داوطلبان، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است.